लईराय जात्रे निमतान उपजिल्होधिकार्‍यान घेतली बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लाखांनी भाविकांचें श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्री देवी लईरायची जात्रा 5 मे सावन सुरू जाता. उपरांत 6 ते 9 मे मेरेन कौलां जातलीं. हे तयारेचो आढावो घेवपा खातीर उपजिल्होधिकारी दीपक वायंगणकार हांणी श्री देवी लईराय देवस्थान समिती आनी महाजनां वांगडा एक म्हत्वाची बसका घेतली.
दोन वर्सांच्या कोवीड काळा उपरांत अंदूं जात्रेक पुराय गोंयच्यान तशेंच भायल्यान भावीक आनी धोंड येतले. उपजिल्होधिकारी वांयगणकार हांणी देवस्थान समितीक कोवीड निर्बंध पाळून जात्रा करपाची परवानगी दिल्या. सगळ्या भाविकांनी आनी धोंडांनी कोवीड नेम पाळचे, असो उलो समितीन मारला. 24 एप्रिलाक दनपरां ३ वरांचेर जागेची पावणेची जातली, अशी म्हायती देवळाचे समितीन दिल्या. बसकेंत येरादारी वेवस्था पार्कींग आनी हेर वेवस्थे बाबतींतूय चर्चा जाल्ल्याची म्हायती अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी दिली.
मजगतीं, राज्यांत जात्रेची तयारी सुरू जाल्ल्यान हजारांनी धोंड पांच दीस शिवराक जेवण आनी उपास करतात. जात्रेक लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता. शिरगांवां तयारी सुरू जाल्या. लोकांनी घरां नितळ केल्यांत. रंगयल्यांत.