रोहीत शर्मान सचीन- सेहवागाक फाटीं उडोवन केलो खासा विक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नागपूरः भारतीय क्रिकेट पंगडाचो कॅप्टन रोहीत शर्मान  आदले ओपनर सचीन तेंडुलकार आनी विरेंद्र सेहवाग हांका फाटीं उडोवन नवो विक्रम आपल्या नांवार केला. भारता वतीन ओपनर म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींत  सगल्यांत चड शेकडे ताणे भारताच्या जैतांत केल्यांत. अशी कामगिरी करपी तो भारताचो सगल्यांत येसस्वी ओपनर   थारला. फाटल्या शेनवारा नागपुरांत जाल्ले टॅस्ट मॅचींत ही कामगिरी केली.
नागपूरची टॅस्ट मॅच भारतान 132 धांवड्यांनी एका डावाच्या फरकान जिखली. ओपनर म्हणून रोहीत शर्माचे  आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींलो व्हो 31वो शेंकडो आसा. शेकडो करून पंगडाक जैत मेळोवन दिवपाचे कामगिरींत ताणे सचीन तेंडुलकार हाका फाटीं उडयलां.
सचिनान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींत ओपनर म्हणून 30 शेकडे करून पंगडाक जैत मेळोवन दिलां.
हे वळेरेंत विरेंद्र सेहवाग तिसरे सुवातेर आसा. ताणे 21 शेंकडे करून पंगडाक जैत मेळोवन दिलां. हिटमॅन म्हणून नामना आशिल्लो रोहीत शर्मा भारताचो एकसुरो कॅप्टन आसा जाणे क्रिकेटीच्या तिनूय फॉर्मेटांत कॅप्टन म्हणून शेकडो केला. वन-डे आनी टी-20 अपरांत टॅस्ट क्रिकेटींतही कामगिरी करपाक तो येसस्वी थारला.