रोझरी म्हाविद्यालयाक वस्तादपण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नावेलीच्या रोझरी म्हाविद्यालयाच्या पंगडान म्हापशेंच्या सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयाच्या पंगडाक 1-0 अशा गोल फरकान हारोवन गोंय विद्यापिठाच्या आंतरम्हाविद्यालयीन बायलांची फुटबॉल सर्त जिखली. मॅच ताळगांव पठारा वयल्या विद्यापिठाच्या मैदानाचेर जाली.

सेगीत तीन वर्सां जिखपाचो पराक्रम रोझरी म्हाविद्यालयान केलो. हाचे आदीं ताणें 2019-20 आनी 2022-23 वर्सा वस्तादपण मेळयिल्लें. 2020-21 आनी 2021-22 वर्सा कोरोनाक लागून सर्त जावंक नाशिल्ली.

मॅचींतलो एकोडो आनी म्हत्वाचो गोल रिया पिरीसान सातव्या मिनटाक केलो. रियाची सर्तींतली उत्कृश्ट खेळगडी म्हणून निवड जाली. गोंय फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष कायतान फर्नांडीस इनामां भेटवण सुवाळ्याक उपस्थीत आशिल्ले.