रोंपां लायात, झाडां जगयात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुळेलेंतल्या सरकारी विद्यालयान मनयलो पर्यावरण दीस
भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपय ः गुळेली-सत्तरींतल्या सरकारी माध्यमीक विद्यालयांतल्या शिक्षकांनी आनी विद्यार्थ्यांनी रोंपां लावन पर्यावरण दीस मनयलो आनी झाडां जगोवपाचो संदेश दिलो.
ह्या वेळार माचयेर मु्ख्याध्यापक सुरज नायक, ज्येश्ठ शिक्षक दिलीप पालेकार आनी प्रेमानंद च्यारी हाजीर आसले. भुरग्यांनी रोंपां दिवन मानेस्तांक येवकार दिलो.
वैभवी आयकार आनी सांगात्यांनी पर्यावरण गीत सादर केलें. शिक्षक प्रेमानंद च्यारी हांणी बांसुरी वादनान कार्यावळीची सोबाय वाडयली. भुरग्यांनी पर्यावरण संवर्धन ह्या विशयाचेर मूकपट सादर केलो. मुख्याध्यापक सुरज नायक हांणी भुरग्यांक पर्यावरण संवर्धन करपा खातीर लागपी विंगडविंगड उपाययेवजणांची माहिती दिली.
ह्या दिसाचें निमित्त सादून टाकावूंतल्यान टिकावू अंतर्गत सर्त घेतली. ह्या वेळार घेतिल्ले फुलदाणी तयार करपाचे सर्तींत मैथिली अनिल गावडे, श्रवणी गांवकार, जयगणेश मेळेकार हांकां वळेरेन पयलो, दुसरो आनी तिसरो क्रमांक मेळ्ळो.
टाकावू कपड्या पासून पोतयो तयार करप सर्तींत पयलो क्रमांक विर्भय गावडे, दुसरो वैशाली आयकार आनी तिसरो क्रमांक वेदांत नायक हांकां मेळ्ळो. सर्तींचें परिक्षण प्रेमानंद च्यारी हांणी केलें. पुराय कार्यावळ प्रेमानंद च्यारी, मृदुला भावे, पुजा गांवकार आनी कमलाकर गावडे हांच्या मार्गदर्शना खाला जाली.