रेल्वे थांब्या खातीर काणकोण बंद  करपाची शिटकावणी

चावडी हांगा घेतिल्ले बसकेक हाजीर आशिल्ले शांताजी गांवकार, जनार्दन भंडारी, धीरज नायक गांवकार, शाम देसाय, अनिल भगत आनी विकास भगत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोण रेल्वे स्टेशनांत म्हत्वाच्या रेल्वेंक थांबो दिवपाचे मागणे खातीर 13 जानेवारीच्या आंदोलन सुरू करपाचो निर्णय काणकोण रेल्वे थांबो कृती समितीचो संयोजक जनार्दन भंडारी हांणी जाहीर केला. ही मागणी मानून घेतली ना जाल्यार काणकोण बंद करपाची शिटकावणी ताणे दिल्या.
कोवीड तेपार बंद केल्ले रेल्वे  थांबे परत सुरू करचे अशी स्वाभिमानी जाग्रत काणकोणकार, काणकोण ज्येश्ठ नागरीर, जन-सेना वॉरियर्स आनी व्हिजन अँड मिशन- प्रोग्रेसिव्ह काणकोण हांची आसा. हालींच ताणे काणकोण रेल्वे स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरून ही मागणी केल्ली. रेल्वे बोर्डाचे बसकेंत व्हो विशय मांडपाचें आस्वासन कोंकण रेल्वे अधिकाऱ्यान ह्या वेळार दिल्लें.
काणकोण रेल्वे स्टेशनांत थांबो नाशिल्ल्यान काणकोणच्या प्रवाश्यांक कारवार ना जाल्यार मडगांवा वचून ह्या रेल्वेंनी बोर्डींग करचें पडटा. थांबे नाशिल्ल्यान लोकांक जे त्रास जातात ताची म्हायती आमी सरकार, कोंकण रेल्वे आनी रेल्वे बोर्डाक पत्रां बरोवन दिल्या. थांबे दिवपाचें मागणे कडेन आतां मेरेन आडनदर चल्ल्या. आतां निमाणो पर्याय म्हणून 13 जानेवारीच्यान आमी आंदोलन करपाचो निर्णय घेतला अशें जनार्दन भंडारी हांणी सांगलें. आंदोलना वेळार ज्येश्ठ नागरिकांचे भलायकेच्यो समस्या उप्रासल्यार ताका फकत सरकार जापसालदार आसतलें अशें तांणी सांगलां.
आंदोलन करून लेगीत आमची थांब्याची मागणी मानून घेतली ना जाल्यार पुराय काणकोण तालुको बंद करपाची आमची तयारी आसा. कोविडा वेळार बंद केल्ले थांबे परत सुरू  करचे अशी आमची मागणी आसा. काणकोणांतल्या दर्या वेळांनी देशी तशेंच विदेशी पर्यटक येतात. काणकोण रेल्वे स्टेशनांत म्हत्वाच्यो रेल्वे थांबनात. ताका लागून पर्यटक येवपाचें प्रमाण कमी जालां अशें भंडारी हांणी सांगलें.