रेल्वे थांब्या खातीर काणकोणकार करतले आंदोलन; जनार्दन भंडारीची शिटकावणी

चावडेर जाल्ले बसकेंत हाजीर आशिल्ले शांताजी गांवकार, जनार्दन भंडारी, नगरसेवक धिरज नायक गांवकार, श्याम देसाय, अनील भगत आनी विकास भगत.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: काणकोणां पयस वचपी गाडयो थांबोवपाचे मागणे खातीर काणकोणच्या नागरिकांनी 13 जानेवारी सावन खर आंदोलन सुरू करपाची शिटकावणी दिल्या. रेल्वेक थांबो दिलो ना जाल्यार कोणकोण बंद करतले अशें काणकोण रेल्वे थांबो बचाव कृती समितीचे समन्वयक जनार्दन भंडारीन सांगलें.

तांणी मुखार म्हणलें, काणकोणच्या लोकांची ही दीर्घकाळप् रलंबीत मागणी आसून अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी हाचेर आडनदर करीत आसात. आंदोलना वेळार कसलीय वायट घडणूक घडल्यार वा आंदोलना वेळार ज्येश्ठ नागरिकांच्या भलायकेची समस्या उप्रासल्यार ताका फक्त सरकार जापसालदार आसतलें अशें जनार्दन भंडारीन सांगलें.

भंडारी हांच्या म्हणण्या प्रमाण स्वाभिमानी जागृत काणकोणकार, काणकोणचे ज्येश्ठ नागरीक, जन-सेना वॉरियर्स आनी व्हिजन अ‍ॅण्ड मिशन प्रोगेसिव्ह काणकोणचे वांगडी हे मागणे खातीर सेगीत लढो दीत आसात.

काणकोणच्या ज्येश्ठ नागरिकांनी ही समस्या सरकाराचे नदरेक हाडपा खातीर सगल्या प्राधिकरणांक पत्रां बरयल्यांत, आनी काणकोणच्या लोकांचे सोयी खातीर रेल्वे स्टेशनार पयस वचपी गाडयो थांबोवपाची विनंती केल्या. पूण ताचे कडेन पुरायपणान आडनदर केल्या अशें भंडारीन सांगलें. हे विशीं हालींच बसका घेवन 13 जानेवारी सावन खर आंदोलन करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें भंडारीन सांगलें.