राष्ट्रीय म्हामार्ग सुरक्षेचो प्रस्न पावतलो संसदेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरियातो फर्नांडीसः कामाचो दर्जो बाबत, सुरक्षा उपायांची मागणी करतलो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर मालपें – पेडण्यां राखणे वणत कोसळ्ळे उपरांत कामाच्या दर्जाविशीं दुबाव घेवपा सारकी स्थिती तयार जाल्या. राष्ट्रीय म्हामार्गाच्या कामाचो दर्जो आनी सुरक्षा उपायांचो प्रस्न संसदेंत मांडटलों, अशें दक्षीण गोंयचे नवे खासदार विरियातो फर्नांडीस हांणी सांगलें.

सोमारच्यान संसदेचें खासा अधिवेशन सुरू जाता. खासदारांनी सोपूत घेतले उपरांत कामकाजाक सुरवात जातली.

काँग्रेसीचे विरियातो फर्नांडीस हे पयलेच खेपे वेंचून आयल्यात. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हे मंत्री आशिल्ल्यान तांकां लोकसभेंत प्रस्न विचारपाक मेळचे ना. हाका लागून लोकसभेंत गोंयचे प्रस्न मांडपाची संद फक्त विरियातो फर्नांडीस हांकां मेळटली. शेनवारा पावसाक लागून मालपें – पेडण्यां म्हामार्गा कुशीची राखणे वणत कोसळ्ळी. हातूंत जीवितहानी जावंक ना. तरी काम चालू आसतनाच राखणे वणत कोसळिल्ल्यान वाठारांत भिरांत निर्माण जाल्या. महाखाजन – धारगळ वाठारांतली राखणे वणत कोसळपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर सुरक्षेचे उपाय करपाची मागणी थळावे लोक करतात. पावसांत पत्रादेवी ते पर्वरी मेरेनचो राष्ट्रीय म्हामार्ग दरवर्सा धोकादायक जाता. हो प्रस्न संसदेंत मांडटलों, अशें विरियातो फर्नांडीस हांणी सांगलें.

महाखाजन – धारगळ वाठारांत पोरूं पालसाण कोसळिल्लें. ते उपरांत थंय राखणे वणत उबारपाचें काम पुराय जालें. ही राखणे वणत कोसळपाची शक्यताय आसा. पर्वरी ते पत्रादेवी मेरेन राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर हे आदीं खूबशे अपघात जाल्यात. कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून कुशीची माती रस्त्याचेर येवपाचे प्रकार सेगीत चालू आसतात. म्हामार्गाचें काम उत्तर गोंयांत चालू आसलें तरी लेगीत मुद्दो आपूण संसदेंत मांडटलों. उत्तर गोंयचे खासदार मंत्री आशिल्ल्यान पुराय गोंयचे प्रस्न मांडपाची जापसालदारी आपल्याचेर पडल्या. आपूण ती पुराय करतलो, अशें विरियातो फर्नांडीस हांणी सांगलें.