राष्ट्रीय खेळां सर्त : जखमी खेळगड्यांचेर शस्त्रक्रिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय खेळां सर्तींत जखमी जाल्लो महाराष्ट्राचो खेळगडो भारत चव्हाण हाचेर गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलात शस्त्रक्रिया जाली. हे भायर उपचारा खातीर आनीक दोन खेळगड्यांक जीएमसींत दाखल केल्यात. खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी जीएमसीक भेट दिवन खेळगड्यांची विचारपुस केली.
खेळगड्यांची सुरक्षा आनी भलायकी हाका आमी सर्वोच्च प्राधान्य दितात. खेळगडी दुयेंत पडलो वा जखमी जालो जाल्यार ताचेर ताकतीकेन उपचार जातले, अशी वेवस्था आसा. जखमी खेळगड्याचेर येसस्वी शस्त्रक्रीया केली म्हूण हांव दोतोर तशेच हेर कर्मचाऱ्यांचे उपकार मानता, अशें श्री. गावडे हांणी उपरांत सांगलें. मॅची जातात, त्या थळांचेर वैजकी उपचारांची वेवस्था आसा, अशेंय तांणी सांगलें.