गोंयांत काम करपी बायलांचो आंकडो वाडलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, पिनाक कल्लोळी: फाटल्या वर्साचे तुळेंत गोंय राज्यांत विवीध मळांचेर काम करपी बायलांचो आंकडो २८.१ टक्क्यांनी वाडला. पूण राष्ट्रीय पांवड्यार पळोवपाक गेल्यार तो उणोच आसा. केंद्रीय सांख्यिकी आनी अंमलबजावणी खात्यान जाहीर केल्ल्या अहवालांत ही म्हायती मेळ्ळ्या.
२०२१-२२ चे तुळेंत २०२२-२३त राज्यांतल्या कर्मचार्‍यां मदीं बायलां कर्मचार्‍यांच्या प्रमाणांत वाड जाल्या. २०२१-२२ त राज्यांत काम करपी बायलांचें प्रमाण २०.७ टक्के आशिल्लें पूण २०२२-२३त तें वाडून २८.१ टक्के जालां. मात राष्ट्रीय पांवड्यार बायलां कर्मचार्‍यांचें प्रमाण ३७ टक्केच आसा.
जुलय २०२२ ते जून २०२३ मजगतीं केल्ल्या सर्वे प्रमाण हो आंकडो मुखार आयला. हातूंत १५ वर्सां वयर दााले आनी बायलां कर्मचार्‍यांच्या आंकड्याचें सर्व्हेक्षण केल्लें. राज्यांत २०१९-२०त बायलां कर्मचार्‍यांचें प्रमाण २८.२ टक्के, २०२०-२१त २७.३ टक्के आशिल्लें. पूण २०२१-२२त तें देंवून २०.७ टक्क्यांचेर पाविल्लें. अहवाला प्रमाण बायलां कर्मचार्‍यांचें प्रमाण उणें आशिल्ले वळेरेंत गोंय चवथ्या क्रमांकाचेर आसा.
हिमाचल प्रदेशांत काम करपी बायलांचें प्रमाण सगळ्यांत चड ७१ टक्के आसा. तशेंच सिक्कीम (६८.६ टक्के ), नागालँड (६५.२ टक्के), मेघालय (६०.९ टक्के), छत्तीसगढ (५९.८ टक्के) आसा. आसामांत सगळ्यांत उणें म्हळ्यार २०.३ टक्के आसा. उपरांत हरियाणा (२०.७ टक्के) आनी पंजाब (२७.६ टक्के ) हांचो क्रमांक येता.
राज्यांत खुबश्या बायलांक लग्ना उपरांत वा गुरुवार जाले उपरांत काम सोडचें पडटा. ताका लागून कार्यशक्तींत बायलांची टक्केवारी उणी जाता, अशें तज्ञ म्हणटात. ह्या अहवाला प्रमाण राज्यांत दादल्यांक म्हयन्याक २७ हजार जाल्यार बायलांक २२ हजार रुपया पगार मेळटा. दादल्यांचे तुळेंत पगार उणो आसून लेगीत कांय बायलो नोकरी करपाक सोदिनात.