राजभवनाचो जुंवीं वळख भोंवडी उपक्रम

नानोडेंच्या राण्याचें जुंव्यां वयल्या रावजी राणे हांच्या दायज घरांतल्या आदल्या शस्त्रांची म्हायती घेतना राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई. कुशीक मंत्री नीळकंठ हळर्णकार, राणे कुटुंबीय आनी अधिकारी वर्ग. (उमेश झर्मेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्यपालः ‘हेवन्ली आयलॅण्ड्स’ खातीर राण्याचें जुवे, खोर्जुवें जुंव्यांक भेट

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: गोंयांतली संस्कृती आनी दायजा विशीं भारतीयांक, पर्यटकांक आनी संवसाराक म्हायती मेळची हे खातीर गोंय राजभवना वतीन जुंवीं वळख यात्रा भोंवडी उपक्रम हातांत घेतला, अशी म्हायती राज्यपाल पी. एस. श्रीधरऩ पिल्लई हांणी दिली.

राज्यपालांनी बिरेस्तारा राण्याचें जुंवें- नानोडें आनी खोर्जुवें जुंव्यांक भेट दिली. जुंवीं वळख भोंवडे वेळार चड करून राण्याचें जुंवें आनी खोर्जुवें किल्ल्याचो इतिहास तांणी समजून घेतलो. तशेंच तांणी रेवोडेंची चर्च, नानोडेंचें श्री माऊली देवस्थान आनी सिकेरींतले गोशाळेक लेगीत भेट दिली.

हे भोंवडे वेळार राज्यपाल पिल्लई हांचे वांगडा मंत्री नीळकंठ हळर्णकार, हळदोणेंचे आमदार अ‍ॅड. कार्लूस फेरेरा, थळावे सरपंच, पंच आनी अधिकारी वर्ग हाजीर आशिल्लो.

मदल्या काळांत गोंयांतल्या 43 पंचायतींक आपणे भेट दिले उपरांत त्या गांवांच्या वतनाचेर पुस्तकां प्रकाशीत जालीं. तशेंच आतां गोंयांतल्या सात जुव्यांची म्हायती मेळोवचे खातीर आपूण ह्या जुंव्यांक भेट दितां. ह्या सात जुव्यां  विशीं संकलीत म्हायती दिवपी पुस्तकाचें नांव ‘हेवन्ली आयलॅण्ड्स’ (सर्गीय जुंवीं) आसतलें. रोखडेंच ताचें प्रकाशन करतले. सर्गीय जुंवीं ह्या पुस्तकाची गोंय राजभवना वतीन तयारी चालू आसा. ह्या पुस्तकांतल्यान पर्यटक तशेंच हेरांक गोंयांतल्या मनभुलोवण्या जुव्यांचो इतिहास वाचपाक मेळटलो, अशें राज्यपालांनी सांगलें.

राज्यपालांनी राण्याच्या जुंव्यां वयल्या राणे कुटुंबियांच्या पुर्तुगीजकालीन घराक भेट दिली. थंय कुटुंबियांनी आयज मेरेन मराठी काळांतल्यो सांबाळून दवरिल्ल्या शस्त्रागाराची तांणी मुजरत म्हायती घेतली. ह्या वेळार अ‍ॅड. महेश राणे, आदले नगरसेवक राजसिंग राणे आनी तांचे हेर कुटुंबांतले व्हड संख्येन वांगडी परंपरीक भेसांत हाजीर आशिल्ले. राणे घराण्याचे पुरयत जगन्नात साठे, तशेंच गणेश मुर्तीकार श्रीकृष्ण धुमाळ हांचो शाल आनी नाल्ल दिवन राज्यपाल पिल्लई हांचे हस्तुकीं सत्कार केलो. तशेंच राणे कुटुंबिया कडल्यान राज्यपालांचो सत्कार केलो. तशेंच तांचे घरकान्नीची व्हट भरली.