राजकी फुडाऱ्यांच्या उलोवपांचाे न्यायालयीन लड्याचेर परिणाम ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांचें स्पश्टीकरण

पणजी : म्हादयचो प्रस्न ही राज्याची समस्या आसा. हे समस्येचेर राजकी पक्ष तशेंच राजकी फुडारी तरेकवार उलोवपां करीत आसात. ह्या उलोवपांचो न्यायालयीन लड्याचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी स्पश्ट केलें.

कागदपत्रां आनी पुराव्यांचेर आधारीत सुनावणी जातली. कायद्याच्या आदारान युक्तिवाद जातलो. गोंय सरकाराची कायदेशीर तयारी सुरू आसा. सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत जो अर्ज घाला ताचेर 13 फेब्रुवारीक सुनावणी जावप शक्य आसा. राजकी फुडाऱ्यांची उलोवपां वा समाजीक कार्यकर्त्यांचे आरोप हाचो न्यायालयीन लड्याचेर परिणाम जावचो ना. न्यायालयीन सुनावणी वा प्रक्रिया हेर खटल्या भशेन सुरू उरतली अशें तांणी स्पश्ट केलें.

अभयारण्याचो मुद्दो पुराय थारतलो

कळसा – भांडुरा प्रकल्प हो म्हादय अभयारण्या लागीं आसा. अभयारण्य वाठारांत पात्रांतलें उदक कायद्यान घुंवडावपाक मेळना. हाका लागून म्हादयचें उदक कर्नाटकाक घुंवडावपाक मेळचें ना. कायदो स्पश्ट आसा, अशें अॅडव्होकेट जनरलानी सांगलें.

म्हादय हो व्याघ्र वाठार जाहीर करपाची कांय जाण मागणी करतात. गोंयची बाजू भक्कम जावपा खातीर व्याघ्र वाठार जाहीर करपाची मागणी जाता. व्याघ्र वाठार जालो जाल्यार खूबशा गांवांक भायर काडचे पडटले. ही प्रक्रिया वेगळी आसा. हाका कळाव जातलो. अभयारण्य वाठाराचो मुद्दो पुराय थारतलो अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.