राजकी चाणक्य करतले पदयात्रा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रशांत किशोर हे राजकी चाणक्य मानतात. आपले रणनीतीच्या बळग्यार तांणी कितल्याश्याच राजकी पक्षांक आनी फुडाऱ्यांक सत्ता मेळोवन दिल्या. फाटल्या वर्सा पश्चिम बंगालांत जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेंत भाजप सहज जैत जोडटलो आनी तृणमूल काँग्रेसीक फकत दोन अंकी सुवातो मेळटल्यो असो अदमास आसतना प्रशांत किशोर हांचे रणनितीक लागूनच भाजपाक हार खावची पडली. ममता बॅनर्जी ह्यो मुस्लिमांक बाबा-पुता करतात, तांचे कारकिर्दीत कितल्याश्याच मंत्र्यांनी भ्रश्टाचार केलो, तांचेरूय शारदा चिटफंड घोटाळ्यांत आरोप जाले, ताका लागून तांचो पराभव अटळ आसा अशेंच सगलेच म्हणटा आसतनाच ममता हांणी प्रशांत किशोर हांचेर वेंचणुकेची रणनीती थारावपाची जापसालदारकी सोंपयली आनी तांणी आपले रणनीतीन ममता बॅनर्जी हांकां जैत मेळोवन दिलें.
भाजप ज्या फुडाऱ्यांक भ्रश्ट म्हणटालो त्याच फुडाऱ्यांक प्रवेश दिवन पावन करता हें तांणी मतदारांच्या मनांत कोरलें. मतदारांक सरळ मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवंक मेळचें हे खातीर तांणी ‘दीदी कडेन उलयात’ ही हाॅटलायन कार्यावळ सुरू केली. सरकारी तुमच्या दारांत हे कार्यावळींतल्यान फुडाऱ्यांक सरळ मतदारां मेरेन पावयलें.
वेंचणूक आयोग पक्षपाती आसा. तो भाजपाक मजत करता हें तांणी मतदारांक सप्रमाण पटोवन दिलें. ह्या सगल्यांचो एकत्रीत परिणाम म्हणल्यार भाजपाचो पराभव. तामीळनाडूंक जैत मेळोवपा खातीर द्रमुकच्या एम. के. स्टॅलीन हांणीय प्रशांत किशोर हांची मजत घेतली. नरेंद्र मोदी हांकां प्रधानमंत्री करपांत प्रशांत किशोर हांचो मोटो वांटो आशिल्ल्याचें उलयतात. हाचें कारण 2014 वर्सा ज्या वेळार नरेंद्र मोदी हांकां प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केलें तेन्ना प्रशांत किशोर हांणीच ते वेंचणुकेची रणनीती थारायिल्ली.
प्रशांत किशोर हे 2014 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे रणनीतीकार आसले. ‘चाय पे चर्चा‘, ‘मन की बात’ ह्यो संकल्पना प्रशांत किशोर हांच्योच आसात. उपरांत 2015 वर्सा तांणी नितीश कुमार हांकां बिहारांत जैत मेळोवन दिलें. 2017 वर्सा जाल्ले पंजाब विधानसभा वेंचणुकेंत तांणी काँग्रेसीचे रणनीतीकार म्हणून काम केलें आनी थंय काँग्रेसीक जैत मेळोवन दिलें. त्याच वर्सा आंध्र प्रदेशांत विधानसभेच्यो वेंचणुको जाल्यो. थंय तांणी व्हाय. एस. जगनमोहन रेड्डी हांचे खातीर काम केलें. हे वेंचणुकेंत जगनमोहन हांणी 175 मदल्यो 151 सुवातो जिखल्यो.
प्रशांत किशोर हांकां उत्तर प्रदेशांत मात काँग्रेसीक जैत मेळोवन दिवपाक येस आयलें ना. 2017 वर्सा जाल्ले हे वेंचणुकेंत ते काँग्रेसीचे रणनीतीकार आसले. पूण तांणी आंखून दिल्ले रणनीती प्रमाण उत्तर प्रदेशांतल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी काम केलें ना. पक्षांतले मतभेद वाऱ्यार घाले. उत्तर प्रदेशांतल्या फुडाऱ्यांनी मनमानी केली म्हणून थंय तांकां पराभव स्विकारचो पडलो. पूण ज्या पक्षान आनी फुडाऱ्यान प्रशांत किशोर हांचे रणनिती प्रमाण काम केलें तांकां जैत मेळ्ळें म्हणुनूच प्रशांत किशोर हांकां भारतांतलेच न्हय जाल्यार संवसारांतले रणनीतीकार म्हणून वळखतात. प्रशांत किशोर हांणी नितीश कुमार हांच्या जनता दल युनायटेड ह्या पक्षांत प्रवेश केलो, पूण सीएए आनी एनआरसीच्या मु्द््द्याचेर तांचे आनी नितीश कुमार हांचे मतभेद जातकच तांणी तो पक्ष सोडलो.
फाटल्या कांय दिसां सावन ते काँग्रेसीक लागीं गेल्ल्याचें दिसतालें. सोनिया गांधी कडेन तांची कितल्याश्याच फावटी चर्चा जाली. ताका लागून ते काँग्रेसींत प्रवेश करतले अशी शक्यताय उक्तायताले. मात तांचें आनी राहुल गांधी हांचें सूत जुळ्ळें ना. ताका लागून तांणी काँग्रेसींत प्रवेश करपाक खर न्हयकार दिलो. विंगडविंगड राजकी पक्षां खातीर काम करतकच आतां प्रशांत किशोर आतां कितें करतले असो प्रस्न विचारतात. ताची जाप म्हणल्यार घडये ते स्वताचो राजकी पक्ष स्थापन करतले अशी आशा. तांणी तशी अधिकृत घोशणा करूंक ना तशी तांचीं पावलां ते दिशेन पडूंक लागल्यांत. ते खातीर ते विकास आनी परिवर्तनाच्या मुद््द्याचेर लक्ष केंद्रीत करूंक सोदतात. आपले नवे इनिंगाची सुरवात ते बिहारांतल्यान करतले.
येता त्या तीन ते चार म्हयन्यांत ते 3000 किलोमिटरची पदयात्रा काडपाचे आसात. हे पदयात्रे मजगतीं ते बिहारांतल्या 17,000 लोकां कडेन चर्चा करपाचे आसात. हे पदयात्रे मजगतीं ते लोकांच्यो समस्या जाणून घेतले. त्यो सोडोवपाचो यत्न करतले. तांची ही पदयात्रा म्हणल्यार ते स्वताचो राजकी पक्ष स्थापन करपाचे नदरेन घाल्लें पयलें पावल अशें मानतात. अरविंद केजरीवाल हांणी ज्या प्रमाण राजकारणांत स्वताचें अस्तित्व निर्माण केलें त्या प्रमाण प्रशांत किशोरूय राजकारणांत स्वताचें अस्तित्व निर्माण करूंक सोदतात. अर्थांत तांकां तातूंत कितलें येस मेळटलें हें येता तो काळूच थारायतलो.
श्याम ठाणेदार
9922546295