योग सुखी आनी समृद्ध जिणेचो राजमार्गच- प्रिया च्यारी ः खांडेपारा आंतरराष्ट्रीय योग दीस

खांडेपारा आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे कार्यावळींत वांटेकार जाल्लीं प्रिया च्यारी, उमाकांत गावडे, संदीप खांडेपारकार आनी हेर मानेस्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
फोंडें  ः योगी ही जीण जगपाची कला. तणाव आनी मानसीक दुयेंस ह्या सारकीं दुयेंसां पयस करपा खातीर योगा हो एक बरो उपाय. योग म्हणल्यार सुखी आनी समृद्ध जिणेचो राजमार्गूच. शारिरीक आनी मानसीक संतुळे खातीर जाय आशिल्लें योगशास्त्र दरेकान आपणावचें. तशेंच तपोभूमीचेर चलपी शिक्षणीक उपक्रम फोंडें म्हालांत चालीक लावचे अशें कुट्टी जिल्हा पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी हांणी सांगलें.
श्री दत्त पद्मनाभ पीठाचे वतीन अध्यात्मीक योगगुरू धर्मभूषण सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या दिव्य अधिष्ठाना खाला आनी सद्गुरू गुरूकुल तपोभूमी आनी फोंडें झोनाचे वतीन आठवो आंतरराष्ट्रीय योग दीस एस. रा. के. फार्म खांडेपारा उमेदीन मनयलो.
कार्यावळींत उसगांव जिल्हा पंचायत वांगडी उमाकांत गावडे, कुट्टी जिल्हा पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी, समाजीक कार्यकर्ते संदीप खांडेपारकार, उद्देजक भैराराम चौधरी, फोंडा झोन क्षेत्रीय मुखेल सुनील साळगांवकार, उपाध्याय विष्णू आमोणकार, सतीश गावडे, संत समाज ओपा खांडेपार अध्यक्ष दिनेश गावडे, सोमनाथ नायक आदी मानेस्त माचयेर हाजीर आसले.
योगाचार्य श्रुती सुनील साळगांवकार आनी दिक्षा निशांत परूळेकार हांणी योगासनाचें सत्र घेतलें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन नम्रता निशांत परूळेकार हांणी केलें. सुनील साळगांवकार हांणी उपकार मानले. शांती मंत्र आनी पूज्य सद्गुरू नामघोशान कार्यावळीची सांगता जाली.