योग जिणेचो अविभाज्य घटक मानात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये ः दिवचले पतंजलीची योग दिसाची कार्यावळ

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचल ः आरोग्यम धनसंपदा हो मंत्री जपपा खातीर योग आनी प्राणायाम जिणेचो अविभाज्य घटक मानात असो उलो आमदार डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी मारलो.
संवसारीक योग दिसा दिवचलच्या जिमखाना सभाघरांत पतंजली, दिवचल आनी हेर संस्थांच्या आदारान घडोवन हाडिल्ले योग दिसाचे कार्यावळीक भेट दिल्ल्या वेळार ते उलयताले.
दरेकान सदांच योग करचो. योगान भलायकी बरी उरता. आनी भलायकी बरी उरल्यार जगपाक उमेद येता. रामदेवबाबान संवसारांत योगाच्या माध्यमांतल्यान क्रांती केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसाराक योगाक म्हत्व सांगलें आनी देखुनूच सगलो संवसार आयज भारता कडेन व्हडविकायेन पळयता. ही सगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची किमया. योग करात आनी निरोगी रावात अशें आवाहनूय डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी केलें. ह्या वेळार डाॅ. शेट्ये हांणी हे कार्यावळींत वांटेकार जावन तांकां योग दिसाचीं परबीं दिलीं आनी योग आनी प्राणायाम केलो.
ह्या वेळार पतंजली परिवाराची महिला पतंजली टिमूय हाजीर आसली.