यशवंत सुखठणकाराक सशर्त जामीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धर्मापूर – साश्टी जमीन हडप प्रकरण

पणजी: धर्मापूर साश्टी हांगासरली जमीन हडप प्रकरणांत विशेश तपास पंगडान (एसआयटी) यशवंत सुखठणकार (48, रा. बोरी-फोंडें) ह्या वेवसायिकाक शुक्रारा अटक केल्ली. ताका मडगांवच्या पयलो वर्ग न्यायालयान 50 हजार रुपया आनी हेर अटीचेर सशर्त जामीन मंजूर केलाे.

ह्या प्रकरणांत साश्टीचे तेन्नाचे मामलेदार प्रतापराव गांवकार हांणी 29 जून 2021 दिसा फातोड्डें पुलीस स्टेशनार कागाळ दिल्ली. तातूंत जानेवारी 2018 ते 2020 मजगतीं दुबावितांनी 10 सर्वे क्रमांक जमनीचे बनावट दस्तावेज तयार करून एक चौदा उताऱ्याचेर दुबावितांनी आपलें नांव घाल्ल्याचें म्हणलां. हो प्रकार मे 2021 वर्सा उक्तडार आयलो.

त्या वेळार धर्मापूर साश्टींतल्या सर्वे क्रमांक 191/4 मदले जमनीचे मूळ धनी जुझे आर. कोस्टा हांच्या सोयऱ्यान आपल्या पुर्वजांची जमीन हडप केल्ल्याची कागाळ मामलेदारा कडेन केल्ली.

मामलेदारांनी मुळावी चवकशी केली तेन्ना वयले सर्वे क्रमांक 191/4, 445/1, 3/3, 390/18, 390/12, 260/1, 271/2, 290/14, 5/7 आनी 24/15 मदले जमनी संबंदी दस्तावेज कचेरेंतल्यान गाबय आशिल्ल्याचें नदरेक आयलें. मामलेदारान उपनिबंधकां कडेन चवकशी केली तेन्ना सर्वे क्रमांक 191/4 मदले जमनीचे चार भुंयखंड करून विक्री केल्ल्याचें स्पश्ट जालें. विक्री कबलाती खातीर दाखल दस्तावेज कुंकळ्ळींतले जमनी विशीं आशिल्ल्याचें मुखार आयलें.

हाची दखल घेवन फातोड्डें पुलिसांनी 29 जून 2021 दिसा गुन्यांव दाखल केलो. उपरांत हें प्रकरण एसआयटी कडेन वर्ग केलें. एसआयटीचे पुलीस निरिक्षक सूरज सावंत हांणी फुडली चवकशी करतकूच वयले भुंयखंड दुबावीत महादेव चव्हाण हाच्या नांवार आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत ताका अटक केल्ली. उपरांत वयल्या सर्वे क्रमांकांतली विक्री कबलातीची उपनिबंधक कचेरेच्या संकेतथळार नोंदणी करून सगली विक्री प्रक्रिया पुराय करपाची जापसालदारकी यशवंत सुखठणकारान पार पाडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयले उपरांत ताका अटक केली.

मडगांवच्या पयलो वर्ग न्यायालयान दुबाविताक तीन दीस पुलीस कोठी दिल्ली. मजगतीं दुबाविता वतीन अ‍ॅड. कौतूक रायकार हांणी न्यायालयांत जामीन अर्ज दाखल करून युक्तिवाद केलो. उपरांत न्यायालयान दुबाविताक 50 हजार रुपया, 15 दीस एसआयटी कडेन हजेरी लावप आनी हेर अटीचेर सशर्त जामीन मंजूर केला.