म्हापश्यां बाजारांत बॅरिकेट घातिल्ल्यान पार्किंगेचें बारा बिरेस्तार तेरा शुक्रार

म्हापश्यां बाजारांत पार्किंगेचे जाल्ले हाल.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बॅरिकेट काडपाची मुख्याधिकाऱ्याची वेपारी संघटणेक हमी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापश्यां बाजारांत शकुंतलेच्या पुतळ्याच्या वाठारांत गाडयो आडावपा खातीर पालिकेन बॅरिकेट घातल्या. ताका लागून ह्या वाठारांत पार्किंगेचे बारा बिरेस्तार आनी तेरा शुक्रार जाल्यात. वेपारी संघटणे वतीन पळोवणी केले उपरांत मुख्याधिकाऱ्यान ते बॅरिकेट काडपाची हमी दिली.

बुधवारा सकाळीं अचकीत पलिका कर्मचाऱ्यांनी बाजारांतल्या शकुंतलेच्या पुतळ्याच्या वाठारांत बॅरिकेट आनी दोरयो घालून गाडयो आडायल्यो. ताका लागून बाजारांत पार्किंगेची समस्या निर्माण जाली. बाजारांत खरेदी खातीर आयिल्ल्या गिरायकांक तशेंच वेपारी वर्गाक दुचाकी गाडयो पार्क करपा खातीर सुवात मेळूंक ना. ताका लागून लोकांची गैरसोय जाली आनी सुवात मेळटा थंय गाडयो पार्क केल्यो. बेशिस्त पार्किंगचो हो प्रकार दीसभर चल्लो. दुचाकी चालक गिरायकां वांगडाच वेपाऱ्यांनी पालिकेचे हे कार्यपद्दतीचेर तिडक उक्तायली.

म्हपशें वेपारी संघटणेन ह्या प्रकरणांत सांजे वेळार पालिका मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकार हांची भेट घेवन ते बॅरिकेट काडपाची विनवणी केली. बॅरिकेट घालून वाटो आडायिल्ल्यान बाजारांत पार्किंगेची व्हड समस्या निर्माण जाल्या अशें तांचे नदरेक हाडून दिलें. ते उपरांत मुख्याधिकारी शेटकार हांणी सांजे उसरां मार्केटाक भेट दिवन परिस्थितीची पळोवणी केली.

ह्या वेळार म्हापशें वेपारी संघटणेचे सचीव सिद्धेश राऊत, जितेंद्र फळारी, पांडुरंग सावंत, वैभव राऊळ, आनंद केणी आनी हेर तशेंच बाजार समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक आशिर्वाद खोर्जुवेंकार, राईनाथ राऊळ, पालिका निरिक्षक नरसिंह राटवळ हाजीर आशिल्ले.

आपल्याक एका दुकानकारान आपल्या दुकाना मुखा वयले वाटे सयत हेर वाठारांत बेशिस्त वाहन पार्कींगचे फोटो धाडिल्ले. ते नदरेन त्यो वाटो आडायल्यो, अशें मुख्याधिकाऱ्यान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. हो प्रकार गिरायक तशेंच वेपारी वर्गाक गरजे भायर त्रास करपी आसा. बॅरिकेट घातिल्ल्यान वेपाऱ्यांक आपलो म्हाल दुकाना मेरेन व्हरपाक मेळना. ताका लागून दिवाळे मेरेन ही वाट मेकळी करची आनी ते उपरांत विचार करून फुडलो निर्णय घेवचो, अशी मागणी संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. ते प्रमाण मुख्याधिकाऱी चंद्रकांत शेटकार हांणी ते बॅरिकेट काडपाचें आस्वासन संघटणेक दिलें आनी पालिका कर्मचाऱ्यांक तशी सुचोवणी केली.