म्हापश्यांत दुचाकी चोरांक अटक

दुचाकी चोरां वांगडा पुलीस निरीक्षक परेश नायक आनी तांचे वांगडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापशें पुलिसांनी दुचारी चोरयेच्या प्रकरणात अरॉन स्टिवन मोन्तेरो  (28, बामणवाडो- शिवोली) आनी ताचो वांगडी आशिल्ल्या   17 वर्सांच्या  सान भुरग्याक अटक केली. तांचे कडल्यान तीन लाख रुपया मोलाच्यो चार दुचाकी पुलिसांनी जप्त केल्यात.
फाटल्या 6 जानेवारीक म्हापशेंच्या डांगी कॉलनींतल्यान दत्ताराम मांद्रेकार (तळीवाडो- रेवोडें) हाची यामाहा फॅसिनो दुचाकीची चोरी जाल्ली. ताणे केल्ले कागाळे वयल्यान पुलिसांनी तपास करून आयताराक दोनूय चोरांक धरलें. तांचे कडेन एमएच 07 यू 8291 ही हिरो पॅशन, जीए 03 7045 ही हिरो स्पेंडर) आनी जीए 03 एएन 4935 ही होंडा अॅक्टिवा दुचारी सांपडली.
दुबावितांन अॅक्टिवा आनी स्पेंलंड दुचाकी सडयें शिवोले हांका दवरिल्ल्यो आनी चोरिल्ली फॅसिनो पणजे एकल्याक भाड्यान दिल्ली. पॅशन ही दुचाकी पणजे एक व्यक्तीक तीन हजार रुपयांक विकल्ली. अरॉन हाका म्हापशेच्या पयलो वर्ग न्यायालया तीन दिसांची पुलीस कादय दिल्या जाल्यार सान भुरग्यांक मेरशेच्या अपना घरांत धाडलां.
कांय दिसां आदी हणजूण पुलीस स्टेशनाचे हद्दींत एका वाहनचालकाक आडावपाचो प्रकार जाल्लो. त्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी अरॉन हाका धरून हणजूण पुलिसांचे सुवादीन केल्लो.