म्हापशें मार्केटांत परतून वीज वाहिनी तुटली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: मार्केटांत जिवी वीज वाहिनी तुटून सकयल पडपाची घडणूक परतून एकदां म्हापश्यां घडली. पूण पयली भशेन सुदैवान कसलीच दुर्घटना घडली ना. उपरांत सांजवेळा उसरां वीज आनी पालिका कर्मचाऱ्यांनी ही वीज वाहिनी परतून जोडली.

फाटल्या शुक्रारा 10 वेर तुटिल्ल्या खांब्या वयलीच दुसरे वटेनची वीज वाहिनी सोमारा 27 वेर तुटली. ही घडणूक सांजवेळा 6.30 वरांच्या सुमाराक घडली. म्हापसा बाजार दुकानाच्या शेजरा आशिल्ल्या वीज खांब्या वयल्या नुस्त्या मार्केटाचे वटेन गेल्ली ही वीज वाहिनी तुटली. वाहिनी तुट्टकूच विक्रेते आनी लोकांनी एकूच बोवाळ घालून सुरक्षीत थळार धांव घेतली. पूण ह्या वीज वाहिनीक लागून कोणाकूच दुखापत जाली ना.

घडणुकेची म्हायती मेळटकूच पालिका आनी वीज कर्मचारी घडणूक थळार दाखल जाले. तांणी ही तुटून पडिल्ली वीज वाहिनी परतून जोडली.

फाटल्या 10 वेर सप्तकी बाजाराच्या दिसा ह्याच खांब्या वयली दुसरे वटेनची वाहिनी तुटून पडिल्ली. सोमारचे घडणुके वेळार लेगीत ह्या आळींत व्हड गर्दी आशिल्ली. सुदैवान ही वाहिनी विद्युत भारीत नाशिल्ली. नाजाल्यार व्हड दुर्घटना घडटली आशिल्ली.

मजगतीं, बाजारपेठेंतली वीज वाहिनी सेगीत तुटून पडत आशिल्ले खातीर वेपारी वर्ग तशेंच गिरायकांनी हाचेर योग्य तो उपाय काडचो अशी मागणी पालिका आनी वीज खात्या कडेन केल्या.