म्हापशेंच्या नगराध्यक्षाची निवड 31 वेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सकाळीं 11 वरांचेर पदा खातीर जातली वेंचणूक

म्हापशें: नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदा खातीर 31 जानेवारी 2023 दिसा वेंचणूक जातली. हे विशींची पालिका खात्याच्या संचालकान नोटीस जारी केल्या.

नव्या नगराध्यक्षाची निवड करपा खातीर पालिका संचालक गुरूदास पिळर्णकार हांणी हो आदेश जारी केला आनी हे खातीर पालिका मंडळाची खाशेली बसका आयोजीत केल्या. 31 जानेवारीक सकाळीं 11 वरांचेर ह्या पदा खातीर वेंचणूक जातली.

ह्या वेळार निर्वाचन अधिकारी म्हूण बार्देसचे उपजिल्होधिकारी गुरूदास देसाय हाजीर आसतले. जाल्यार ह्या पदा खातीर 30 जानेवारी दिसा दनपार मेरेन इत्सुकांनी मुख्याधिकाऱ्या कडेन उमेदवारी अर्ज सादर करपाची वेळ दिल्या. हे उमेदवारी अर्ज म्हापशें पालिकेंत उपलब्ध आसतले.

फाटल्या 11 जानेवारी दिसा शुभांगी वायंगणकार हांणी म्हापशें नगराध्यक्षपदाचो राजिनामो दिल्लो. हो राजिनामो सात दिसांनी म्हणल्यार 18 जानेवारी दिसा ग्राह्य जाल्लो. उपरांत उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार हे प्रभारी नगराध्यक्ष म्हूण पदभार सांबाळटात.

पालिका मंडळाच्या सत्ताधारी गटा कडेन 20 मदले 14 नगरसेवकांचें संख्याबळ आसा. सद्या नगराध्यक्षपदा खातीर सत्ताधारी गटांतलीं दोन नांवां चर्चेंत आसात. हातूंत नगरसेविका प्रिया मिशाळ (प्रभाग 10) आनी डॉ. नूतन बिचोलकार (प्रभाग 6) हांचो आस्पाव आसा. पूण प्रिया मिशाळ हांचें नांव मुखार आशिल्ल्याचें समजता.

मजगतीं, 27 जानेवारीक थळाव्या आमदाराची सत्ताधारी नगरसेवकां बरोबर बसका जातली. ह्या वेळार संभाव्य नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचेर निमाणी म्होर लागतली. तशेंच विरोधी गटानूय ही वेंचणूक लढोवपाची तयारी चलयल्या आनी ही वेंचणूक बिनविरोध जावची हे खातीर सत्ताधारी गटा कडल्यान यत्न सुरू आसात.

नगराध्यक्षाची निवड जाले उपरांत सत्ताधारी गटांत जाल्ल्या चर्चे प्रमाण उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार हे आपल्या पदाचो राजिनामो दितले. उपरांत उपनगराध्यक्षपदार नगरसेवक विराज फडके हांची निवड जावपाची शक्यताय आसा.