म्हादय बचाव अभियानाचीय अवमान याचिका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निर्मला सावंत : सरकारचे याचिकेचेर 27 जानेवारीक सुनावणी शक्य

पणजी : म्हादयचें उदक घुंंवडावपाचो कसलोच विचार ना अशी हमी कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयांत म्हादय बचाव अभियानाचे याचिकेचेर दिल्ली. कर्नाटकाच्या हमीचेर सर्वोच्च न्यायालयान याचिका निकालांत काडली. आतां हे याचिकेचेर आधारीत म्हादय बचाव अभियान अवमान याचिका दाखल करपाचें आसा. अवमान याचिका दाखल करपाची तयारी सुरू आसा, अशें म्हादय बचाव अभियानाच्यो निमंंत्रक निर्मला सावंंत हांंणी सांंगलें.

म्हादय बचाव अभियानान म्हादयच्या उदका खातीर दोन याचिका दाखल केल्यो. पयली याचिका 2007 वर्सा जाल्यार दुसरी याचिका 2009 वर्सा दाखल केल्ली. दोनूय याचिका सर्वोच्च न्यायालयान निकालांत काडल्यात. म्हादयचें उदक कर्नाटकान घुंंवडावक ना. म्हादयचें उदक घुंंवडावपाचो प्रस्ताव ना, अशें कर्नाटकान याचिकेच्या सुनावणी वेळार स्पश्ट केल्लें. कर्नाटकाच्या ह्या निवेदना उपरांंत 17 ऑगस्ट 2017 ह्या दिसा दोनूय याचिका निकालांत काडल्यो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मदन लोक्रुर आनी न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा हांंच्या दोन वांगडी पिठान म्हादय बचाव अभियानाच्यो दोनूय याचिका निकालांत काडल्यांत. म्हादयचें उदक घुंंवडायलें जाल्यार रानजीव तशेंच पर्यावरणाक धोको निर्माण जातलो ह्या मुद्याचेर अभियानान याचिका दाखल केल्ली. कर्नाटकान दिल्ल्या हमीच्या आदाराचेर म्हादय बचाव अभियान आतां सर्वोच्च न्यायालयांत अवमान याचिका दाखल करपाचें आसा. निमंंत्रक निर्मला सावंंत हांंणी ही म्हायती दिली.

गोंंय सरकारान निवाडो

लवादा मुखार दवरलो ना

म्हादय बचाव अभियानाची याचिका 2017 वर्सा निकालांत काडली. हाचे उपरांंत 2018 वर्सा म्हादय लवादान निवाडो दिलो. म्हादय बचाव अभियानाच्या याचिके वेलो निवाडो गोंंय सरकारान लवादाच्या नदरेक हाडून दिलो ना असो आरोप अभियानाच्यो निमंंत्रक निर्मला सावंंत हांंणी केलाे.

म्हादयचो प्रस्न हो बरोच पोरणो प्रस्न आसा. म्हादय बचाव अभियानान म्हादय प्रस्नाचेर जागृताय लेगीत केल्या. सरकारा कडल्यान मात खासा कृती जाली ना. हाका लागून कर्नाटकाच्या प्रकल्प आराखड्याक आतां मान्यताय मेळ्ळ्या अशें निर्मला सावंंत हांणी म्हणलें.

गोंंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करचे पयलीं अभियानान याचिका दाखल केल्ली. म्हादय बचाव अभियानाची याचिका आसतना लवाद स्थापन जालो. लवादा मुखार म्हादय बचाव अभियान याचिकेचो निवाडो गोंंय सरकारान योग्य रितीन सादर करूंक ना अशें निर्मला सावंत हांंणी सांंगलें. अवमान याचिका दाखल करपाची तयारी सुरू आसा. बेगिनूच याचिका दाखल जातली, अशें निर्मला सावंंत हांंणी सांंगलें. गोंंय आनी कर्नाटकांत भाजपाचें सरकार आसा. केंद्रांत भाजपाचें सरकार आसा. हाका लागून केंद्र सरकारान लेगीत म्हादय प्रस्न सुटावो करपाचे यत्न करपाची गरज आसा.

कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांत खवदळ पडला. राजकी पक्षां सयत समाजीक संघटणा जाग्यो जाल्यात. आंदोलन फुडें व्हरपा विशीं सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाची समाजीक संघटणा तशेंच विद्यार्थी संघटणां कडेन उलोवणीं सुरू आसात. जागृताये खातीर आंदोलन सुरूच उरूंक जाय अशें समाजीक कार्यकर्त्यांनी म्हणलां. विधानसभेंत चर्चा जाले उपरांंत सरकारान म्हादयचेर सभाघर समिती स्थापन केल्या. सभाघर समितीचो वावर अजून सुरू जावंंक ना.

अभियान अवमान याचिका दाखल

करूंक शकता : अॅडव्होकेट जनरल

म्हादय बचाव अभियानाच्या याचिकेर उदक घुंंवडावपाचो विचार ना अशी हमी कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयांत दिल्ली. हे हमीचेर ही याचिका निकालांत काडली. हो निवाडो सरकारान याचिके सयत जोडला. ते भायर म्हादय बचाव अभियानाक अवमान याचिका घालपाक हरकत ना. हाचे पयलींच अवमान याचिका घालपाचो सल्लो सरकारान दिल्लो अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांंगम हांंणी सांंगलें. इतले मजगतीं, गोंंय सरकाराच्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयांत 27 जानेवारीक सुनावणी जावप शक्य आसा अशेंय तांंणी सांंगलें.