म्हादय प्रस्नाचेर आयज केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाहांची भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला शिश्टमंडळ आयज दिल्लींत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान दिल्ली मान्यताय रद्द करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला आयज गोंयचे शिश्टमंडळ केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांची भेट घेतले. आयज सांजे शिश्टमंडळ दिल्लींत तांची भेट घेतले.
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खासदार विनय तेंडुलकार, सभापती रमेश तवडकार, उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, रानां खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे आनी वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांचो शिश्टमंडळांत आस्पाव आसा. कळसा – भांडुराच्या प्रकल्प आराखड्याक दिल्ली मान्यताय रद्द करपा सयत शिश्टमंडळ केंद्रीय मंत्री अमीत शाह हांचे कडेन म्हादयच्या हेर गजालींचेर चर्चा करतले.
म्हादयचें उदक कळसा – भांडुरा प्रकल्पा वरवीं मलप्रभा न्हंयेंत घुंवडावपाचे कर्नाटकाचे यत्न आसात. ह्या प्रकल्पाचो आराखडो कर्नाटकान तयार करून केंद्रा कडल्यान मान्यताय घेतल्या. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी विधानसभेंत ही म्हायती दिले उपरांत कर्नाटकांत खोशयेचें वातावरण आसा जाल्यार गोंयांत निरशेवणी निर्माण जाल्या. म्हादयच्या उदका खातीर गोंयांतले सगले राजकी पक्ष आनी संघटणा आक्रमक जाल्यात.
म्हादय बचाव अभियानाची मुख्यमंत्र्यां सयत बसका
म्हादय बचाव अभियानाच्यो निमंत्रक निर्मला सावंत आनी हेर वांगड्यांची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत मंगळारा बसका जाली. हे बसकेक प्रा. राजेंद्र केरकार हांचे सयत हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम बसकेक हाजीर आशिल्ले. म्हादय खातीर सरकारान कितें पावला उखल्यात ताची म्हायती अभियानाच्या वांगड्यांक दिली.
कळसा – भांडुरा प्रकल्प हो अभयारण्य वाठारांत येता. अभयारण्य वाठारांत प्रकल्पाच्या कामा खातीर रान जीव कायद्याच्या कलम 29 खाला गोंय सरकारान कर्नाटकाक नोटीस जारी केल्या. हाका लागून कर्नाटकाक काम थांबोवपाचें पडटलें.
सर्वोच्च न्यायालयांत
अर्ज दाखल करतले
म्हादयचो प्रस्न न्यायालयांत आशिल्ल्यान कर्नाटकाक कसलेंच काम करपाक दिवचे न्हय, अशी मागणी करपी अर्ज गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल करतलें. ह्याच सप्तकांत हो अर्ज दाखल जातलो, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली.

पर्यावरण मंत्रालय अधिकाऱ्यांची प्रकल्पाक भेट
केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा कळसा – भांडुरा प्रकल्प थळाक भेट दिवन पळोवणी केली. प्रकल्पा खातीर कर्नाटकान जे परवाने मागल्यात, ते विशीं अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. कळसा – भांडुरा प्रकल्प हो अभयारण्य आनी जैव संवेदनशील वाठारा कुशीक आसा. हाका लागून वीज सरयो व्हरतना जतनाय घेवपाची गरज आसा. पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटका कडेन स्पश्टीकरण मागलां.
\हरकती सरकारा कडेन उपाय आसा : कर्नाटक
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान ज्यो हरकती घेतल्यात ताचेर सरकारा कडेन उपाय आसा. हे उपाय घेतना सगले परवाने कर्नाटक सरकार घेतले, अशें कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी सांगलें.