म्हादय प्रश्नार काँग्रेसाची दिवचले निदर्शनां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः म्हादय़ची राखण करपा संबंदांत राज्यांतलें भाजपा सरकार लोकांची दिकाभूल करता. सत्तरींत रिव्होलुशनरी गोवन्साचे (आरजी) पदयात्रेक 144वे कलम लागू करून यात्रा आडायता. व्हो भाजप आनी आरजी हांचो संघटीत डाव आसा अशी टिका करतनांच उत्तर गोंय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी दिवचले सेतू संगमाचेर निदर्शना केलीं.
हातांत घोशणा तकटे घेवन आनी घोशणा दिवंन विजय भिके, प्रताप गांवस, मंगलदास नायक, मनोज नायक, श्रीरंग परब, रजान कोरगांवकार, संजय बर्डे, शकील बेग, मुस्तफा बेग, फिरोज बेग हांणी सरकाराच्या दुटप्पी भूमिकेचेर टिका केली. म्हादय जगल्यार  गोंयचें अस्तित्व तिगतले. कसलेंय राजकारण करनास्तना सगल्यांनी एकठांय येवून म्हादय वाटोवपाचो लडो येसस्वी करपाची गरज प्रताप गांवस हाणे उक्तायली.
विजय भिकेन सरकारान म्हादय विशींची आपली भूमिका स्पश्ट केरपाची मागणी केली. जे तरेन सद्या केंद्र आनी राज्य सरकारहे विशीं जें कितें ल्हिपय- दाखय चलयलां ते पळयल्यार केंद्र सरकारान कर्नाटकांक मेकळो हात दिला हें दिसता. अशा वेळार एकठांय येवून लडो खर करपाची गरज आसा अशें तांणे सांगलें. सत्तरींत 144 कलम लावप ह राजकीय मिलीभगत आसा अशी टिका तांणे केली.
गोंयांतल्या सगळ्यो न्हंयो प्रदूशीत जाल्ल्यान ते विशीं लोकां मदी जाग्रुताय करपाची गरज काँग्रेस फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या.