म्हादय प्रवाहाक लागून कर्नाटकाक उदकाचो वांटो मेळटलोच

बेळगांवां पत्रकार परिशदेंत उलयतना मंत्री गोविंद करजोळ. कुशीक खासदार मंगला अंगडी, आमदार अनील बेनके आनी हेर. (लुईस रॉड्रिगीश)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कर्नाटक मुख्यमंत्र्यां उपरांत मंत्री गोविंद करजोळ हांचो विस्वास

पणजी : म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाचे स्थापनेक लागून कर्नाटकाक म्हादय लवादान दिल्ल्या उदकाचो वांटो मेळटलो. म्हादय लवादान जें उदक कर्नाटकाक दिलां, तें कर्नाटकाक मेळटलें, असो विस्वास कर्नाटकाचे उदका पुरवण खात्याचे मंत्री गोविंद करजोळ हांणी उक्तायला. तांच्या ह्या ​विस्वासाक लागून गोंय आनी कर्नाटका मदली वेर आनीक रुंदावल्या.

केंद्र सरकारान म्हादय लवादाच्या निवाड्या प्रमाण म्हादय प्रवाहाची स्थापणूक केल्या. प्रवाह स्थापन करपाच्या निर्णयाक गोंया सयत कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माय हांणी येवकार दिला. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचें काम फुडें व्हरपाक चालना मेळटली, अशें बोम्माय हांणी म्हणलां. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत म्हादय प्रवाहाच्या निर्णयाक येवकार दिला. कर्नाटकाच्या हरकतींचेर नदर दवरप शक्य जातलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां.

आतां कर्नाटकाचे उदका पुरवण मंत्री गोविंद करजोळ हांणी प्रवाहाच्या निर्णयाक बेळगांवां पत्रकार परिशदेंत तांणी येवकार दिलो. म्हादय लवादान कर्नाटकाक जे 3.9 टीएमसी उदक दिलां, ताचो वापर करप शक्य जातलें. प्रवाह प्राधिकरणाचेर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे अधिकारी वांगडी आसतले. गोंय तशेंच कर्नाटकान येवकार दिल्लो आसलो तरी गोवा फॉरवर्ड सयत हेर पक्षांनी प्रवाह गोंयाक मारक थारतलो अशी भिरांत उक्तायल्या. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोंय मंचान जाल्यार रस्त्यार देंवपाचो उलो मारला.

प्रवाह प्राधिकरणाची कार्यकक्षा स्पश्ट जावपाची गरज

प्रवाह प्राधिकरण स्थापन जावपाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. हें प्राधिकरण अजून स्थापन जावंक ना. केंद्र सरकारान प्राधिकरणाचे वांगडी नियुक्त करपा सयत कार्यकक्षा निश्चीत करपाची गरज आसा अशी मागणी आमदार कार्लुस फेरेरा हांणी केल्या. प्रवाह प्राधिकरणाचे वांगडी नियुक्त जावपाक जाय. ह्या प्राधिकरणाक अधिकार कसले आसतले? तशेच प्राधिकरणाची कार्यकक्षा स्पश्ट जावपाक जाय. हाचे पयकी कसलीच गजाल अजून मेरेन जावंक ना. प्रवाह प्राधिकरणाची कार्यकक्षा पणजे मेरेन आसतली. पणजे फुडें मुरगांव बंदराची कार्यकक्षा सुरू जाता. मुरगांव बंदर तशेंच प्रवाहची कार्यकक्षा एकाच बराबर जावची ना हाची जतनाय घेवपाक जाय. प्रवाह प्राधिकरणाचे अधिकार आनी वांगडी निश्चीत जावंक नाशिल्ल्या कारणान जैत मनोवपा सारके काय ना अशें आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा हांणी सांगलें.

मजगतीं, म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटकाच्यो हरकती सुरूच आसात. म्हादय प्रवाहाक लागून कर्नाटकाच्या हरकतींचेर नियंत्रण दवरप शक्य जातलें. उदकाच्या वेवस्थापनाचेर प्रवाह उपाय येवजण करतलो अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.