म्हादय: तज्ञांची मतां, शास्त्रोक्त पद्दतीन अभ्यास करून निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांचें स्पश्टीकरण

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादय प्रस्नाचेर सध्या गोंय आनी कर्नाटकांत राज्य पांवड्यार चर्चा चलता. हो प्रस्न केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालया मुखार येतलो, तेन्ना वस्तुस्थितीचो शास्त्रोक्त पद्दतीन अभ्यास करून आनी पर्यावरण तज्ञांची मतां विचारांत घेवन फुडलो निर्णय घेतले, अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी शेनवारा स्पश्ट केले.

पणजे भाजप कार्यालयांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
म्हादयचो विशय सध्या केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालया मुखार आशिल्ल्यान जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत हे विशीं म्हायती दिवपाक शकतात. हो विशय अजून पर्यावरण मंत्रालया कडेन येवंक ना. तशेंच आपूण शास्त्रज्ञ न्हय. ताका लागून बेगोबेग ह्या विशयाचेर आपूण कितेंच उलोवंक शकना. हो विशय पर्यावरण मंत्रालया कडेन आयले उपरांत शास्त्रोक्त पद्दतीन अभ्यास करतले. तशेंच पर्यावरण तज्ञांची मतां विचारांत घेतले, ते उपरांतूच फुडलो निर्णय घेतले, अशें यादव हांणी म्हणलें.
केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांणी कर्नाटकांतले वेंचणूक सभेंत म्हादय संदर्भांत केल्ल्या विधाना विशीं केंद्रीय मंत्री यादव हांकां विचारल्यार, तांणी सांगलें, म्हादय विशय ज्या राज्यां कडेन संबंदींत आसा, त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां कडेन गृह मंत्री अमीत शाह चर्चा करतात. अश्यो चर्चा जावपाक जाय, अशें तांणी म्हणलें.
मजगतीं, कळसा-भांडुरा संदर्भांतल्या कर्नाटकाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक केंद्रीय जल आयोगान मान्यताय दिले पसून गोंयांतले राजकी आनी सामाजीक वातावरण तापलां. तातूंतच केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांणी कांय दिसां पयली कर्नाटकांतले वेंचणूक प्रचार सभेंत उलयतना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी गोंय सरकाराक वांगडा घेवन म्हादय न्हंयेचें उदक घुंवडायलां आनी कर्नाटकांतल्या शेतकारांची तान भागयल्या, अशें विधान करून उज्यांत तेल ओतपाचो यत्न केलो. तांच्या ह्या विधाना वयल्यान गोंयांतल्या विरोधी पक्षांनी भाजप सरकाराचेर हल्लो करपाक सुरवात केले उपरांत अमीत शाह हांचे विधान आमकां अमान्य आशिल्ल्याची भुमिका जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मांडली. जाल्यार पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी अमीत शाह हांच्या विधानाचो निशेध केला. कर्नाटक फुडल्या पर्यावरणीय दाखल्यां खातीर पर्यावरण मंत्रालया कडेन वचपाचे आशिल्ल्यान पत्रकारांनी शेनवारा गोंय भोंवडेर अायिल्ल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांकां ह्या विशया वयल्यान घेरपाचो यत्न केलो. पूण तांणी ह्या विशयाचेर खोलायेन उलोवपाचे टाळ्ळे.

काँग्रेस प्रभारी माणिकम टागोर हांची टिका

म्हादय मुद्द्याचेर भाजप अानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आयएसएस) गोंय आनी कर्नाटकांतल्या लोकांच्या भावना कडेन खेळ खेळटात.
केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांणी म्हादय प्रस्नाचेर केल्ल्या विधानाचो निशेध करपाचें धाडस मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दाखोवचें.
भाजप आनी आरएसएस गोंयच्या अधिकारा विशीं संवेदनशील ना. तांकां कितेंय करून कर्नाटकांतली वेंचणूक जिखपाची आसा. ताका लागुनूच ते कर्नाटकाचे वटेन निकाल दिवपाच्या यत्नांत आसात.
म्हादयच्या संरक्षणा खातीर, तशेंच गोंयकारांच्या हक्का खातीर काँग्रेस सदांच लडो दित रावतली.