म्हादय खातीर सभाघर समिती स्थापन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार अध्यक्ष; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

बेगिनूच उदक वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन जातलें

पणजी : विधानसभा सभाघरांत वट्ट साडेसात वरां चलिल्ले चर्चे उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हदय प्रस्नाचेर उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या फुडारपणा खाला म्हादय प्रस्नाचेर अभ्यास करून उदक वांटावपा खातीर सभाघर समिती स्थापन करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. राज्यांतल्या राजकी पक्षांनी म्हादय प्रस्नाचेर आशिल्ल्या मतभेदाचो कर्नाटक फायदो घेता. ताका लागून हाचे मुखार सगल्यांनी एकठांय येवन म्हादय खातीर लडो दिवया, अशें आवाहन तांणी आमदारांक केलें.

उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार हांंचे फुडारपणा खाला स्थापन जाल्लें सभाघर समितींत अ‍ॅड. कार्लोस फेरेरा, विजय सरदेसाय, वेंझी व्हिएगश, विरेश बोरकार, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, अालेक्स रेजिनाल्ड, देविया राणे, प्रेमेंद्र शेट, जीत आरोलकार, गणेश गांवकार, मायकल लोबो हे समितीचे हेर वांंगडी आसात. म्हादयच्या उदकाचेर नदर दवरपा खातीर म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन जावपाची गरज आसा. बेगिनांत बेगीन हें प्राधिकरण स्थापन जातलें, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. म्हादयच्या थारावाचेर सभाघरांत निमाणे दिसा चर्चा जाली.

थारावाचेर उलयतना मुख्यमंत्र्यान म्हादयची सविस्तर म्हायती दिली. विरोधी काँग्रेस पक्षान थारावाचेर दुरुस्ती प्रस्ताव सादर केले. चर्चे उपरांत एकमतान थाराव संमत जालो. कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपा सयत सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज दाखल केला. ह्या अर्जाचेर गोंय सरकारान बेगिन सुनावणी घेवपाची मागणी करुंक ना. हो सरकाराच्या धोरणाचो भाग आसा. गोंय सरकाराचो कायदो पंगड तशेच तंत्रीक पंगड पुराय तरेन अभ्यास करता. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची

बाजू घटमूट आसा आनी आमचे जैत निश्चीत जातलें, असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो.

म्हादयचें उदक घुंडावपाचें कर्नाटकाचे यत्न फाटल्या 30 वर्सां सावन सुरू आसात. गोंय सरकारान उदका पुरवण खात्यांत खासा अधिकार्‍यांची नेमणूक केल्या. उदका वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन जाले उपरांत म्हादयच्या उदकाचेर नदर दवरप सरकाराक शक्य जातलें. म्हादय लवादान जो निवाडो दिला ताका गोंय सरकारान जुलय 2019 वर्सा आव्हान दिलां. गोंयान आव्हान दिवचें पयलीं महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान निवाड्याक आव्हान दिलां. तंत्रीक पंगडान पळोवणी करून अहवाल दिला. हो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयांत सादर जाला.

म्हादयच्या खारसाणेची लेगीत तपासणी जाल्या. हाचो अहवाल सादर जाला. कणकुंबी फुडें हलतारा व्हाळाचें उदक कर्नाटकान घुंवडायला. कळसा – भंडुरा प्रकल्पाच्या आदारान हुबळी – धारवाडांत पियेवपा सयत शेती खातीर उदक वापरपाचें कर्नाटकाचे यत्न आसात. कृष्णा लवादा मुखार मलप्रभा न्हंयेंत 45 टीएमसी उदक आशिल्ल्याचो दावो कर्नाटक करता. म्हादय लवादा मुखार 25 टीएमसी उदक आशिल्ल्याचो दावो कर्नाटकान केला. कर्नाटक सारकी आंकडेवारी दिना, हो मुद्दो आमी मांडटले.

शुभदा च्यारी हांणी ‘अंतरंग म्हादयचें’ ह्या पुस्तकांत म्हादय न्हंयेची पुराय म्हायती दिली. हें पुस्तक शिक्षण संस्थांनी उपलब्ध करतलें, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

सर्वोच्च न्यायालयांत जैत निश्चीत : सुभाष शिरोडकार

म्हादयचें उदक वांटावपा खातीर सरकारान पुराय तयारी केल्या. डीपीआराची मान्यताय फाटीं घेवची, अशी मागणी गोंय सरकारान केंद्रा कडेन केल्या. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयात गोंयचे जैत निश्चीत आसा, अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें.

आमदार विरेश बोरकाराक काडलो भायर

म्हादयचो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत आशिल्ल्यान सभाघरांत चर्चा करपाक मेळना अशेें सांंगून न्यायालयाची माफी मागून आरजीचे विरेश बोरकार हांणी भाशण सुरू केले. सरकाराक सादर केल्ले निवेदन तांणी वाचपाक सुरवात केली. पूण सभापतींनी तांंचो मायक बंद केले उपरांत तांणी सभापतीच्या आसना मुखार धांव घेतली. तशेंच सत्ताधारी भाजप सरकाराचेर तांणी आरोप केले. हाका लागून सभाघरांत खवदळ पडलो. उपरांत सभापती रमेश तवडकार हांणी ताका मार्शला वरवीं ताका सभाघरांतल्यान भायर काडलो.

व्याघ्र वाठारा खातीर सरकार तयार ना

म्हादय वाठार व्याघ्र वाठार म्हूण अधिसुचीत करपाची मागणी आमदार वेंझी व्हिएगस हांणी केली. व्याघ्र वाठार जालो जाल्यार लोकांक हेर थळाचेर स्थलांतरीत करचे पडटलें. गोंय ल्हान राज्य आसा. हे खातीर व्याघ्र वाठार अधिसुचीत करपाची तयारी ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.