म्हादय खातीर पुराय गोंय एकवटलां

पत्रकार परिशदेंत उलयतना प्रतिमा कुतिन्हो. कुशीक विकास भगत, अँथनी डिसिल्वा, मॅश्यू डिकॉस्टा, संगमेश्वर नायक, रुमाल्डो फर्नांडीस, फौजिया शेख आनी हेर. (संदीप मापारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रतिमा कुतिन्होः चळवळींत सांगेंकार फाटीं रावचे नात

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

सांगें: म्हादय बचाव आंदोलना खातीर आतां फक्त उत्तर गोंयूच न्हय जाल्यार पुराय गोंय एकवटीत जावपाक लागला. सगळे जातीभेद, मतभेद, पक्षभेद विसरून लोक आपले आवयक वाटावपाक गांवागांवांनी लोकजागृती करपाच्या वावराक लागल्यात, अशें पत्रकार परिशदेंत उलयतना प्रतिमा कुतिन्हो हांणी सांगलें.

ह्या वेळार माचयेर विकास भगत, अँथोनी डिसिल्वा, सांगेंचे नगरसेवक मॅश्यू डिकॉस्टा, संगमेश्वर नायक, रुमाल्डो फर्नांडीस, फौजिया शेख आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

15 फेब्रुवारीक सांगें म्हालांत लोकजागृती करपा खातीर आपयिल्ले मुखेल कार्यकर्त्यांचे बसकेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पुराय सांग्यार लोकजागृती केले उपरांत सांगें बसस्टॅण्डाचेर व्हड जाहीर सभा जाली. म्हादय खातीर सांगेंय फाटीं ना हें सांगेंकार दाखोवपाक फाटीं रावचे नात, असो विस्वास कुतिन्हो हांणी उक्तायलो.

मेणवाती पेटोवन कितें जातलें, असो प्रस्न सरकाराचें एजंट जाल्ले लोक आतां विचारपाक लागल्यात. मेणवात आसूं वा दिवो, हो भावनीक प्रस्न. ह्या माध्यमांतल्यान एकामेकांची मनां जिखपाक मेळटात, हें त्या एजंटाक खबर ना. हो प्रस्न उत्तर गोंयचो, दक्षीण गोंयांत विरोध करून कसलो फायदो, अशें म्हणप्यांनी आपली राजकी पोळी भाजपा खातीर जी भास वापरतात ती बंद करची आनी आमचो सगळ्यांचोच हो जीवन मरणाचो प्रस्न आसा, हे खातीर एकवटींत लडो दिवचो, असो कुतिन्हो हांणी उलो मारलो.

विकास भगत हांणी सांगलें, म्हादय बचाव चळवळ करून आमी राजकारण करिनात, उरफाटे सरकार राजकारण करता. जे कोण म्हादय बचाव आदोलनांत मुखार सरतात तांकां आडावपाचें आनी चेपण हाडपाचें काम सरकार करता. राजकारण करिनासतना गोंयच्या हिता खातीर आमी वावुरतात, पूण सरकाराच्या विरोधात शक्त वाडपाक लागिल्ल्यान सरकार चळवळ करप्यांक चेपपाचें काम करतात. लोकजागृती जावपाक लागिल्ल्यान लोक आतां खंयचेच स्थितींत फाटीं सरचे नात, हें गोंयकारांचो वाडटो प्रतिसाद पळोवन स्पश्ट जाता.

अँथोनी डिसिल्वा हांणी सांगलें, गोंय वाटावपा खातीर सांगेंकार एकवटीत जातले ही बरी गजाल. चेपणा खाला वावरिनासतना आपल्या हिता खातीर सदांच संघर्श करपी सांगेंकार म्हादय वाटावपा खातीर निश्चीत फुडाकार घेतलो.

मॅश्यू डिकॉस्टा हांणी येवकार दितना सांगलें, म्हादय बचाव आंदोलनाची फुडली रुपरेशा थारावपा खातीर बसका आपयिल्ली. बसकेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आतां रोखडेच गांवागांवांनी लोकजागृती बसका घेतले.

हे आदीं जाल्ले बसकेंत विनय प्रेमानंद नायक हांणी मार्गदर्शन केलें. तशेंच फुडली कार्यावळ येसस्वी करचे खातीर सगळ्यांक एकवटीत जावपाचो उलो मारलो. ह्या वेळार मिल्टन फर्नांडीस, यशवंत नायक, गजानन हरमलकार, फ्रान्सीस कार्व्हालो, सावियो डिकॉस्टा, आपोनारियो गोम्स, जितेंद्र नायक, कार्लोथ कार्व्हालो, जोजफ फर्नांडीस आनी हेर मुखेल कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले.