म्हादय खातीर कायदेशीर यत्न चालूच उरतलेः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादयची लडाय जिखतलेच, कर्नाटक मुख्यमंंत्र्याक जाप

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादय लवादान दिल्ल्या निवाड्या प्रमाण म्हादयचें उदक कर्नाटकाक मेळपाक जाय ह्या कर्नाटक मुख्यमंंत्र्यांंच्या विधानाक गोंयचे मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी जाप दिल्या. म्हादयचें उदक वाटावपा खातीर गोंय सरकाराचें कायदेशीर, तंत्रीक आनी राजकी पांवड्यार यत्न सुरू आसात. हे यत्न चालूच उरतले. कोण कितें उलयलो तरी म्हादयची लडाय गोंय जिखतलेंच, असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला.

फाटल्या सप्तकांत विधानसभेचे शिंयाळी अधिवेशन जालें. निमाणे दिसा म्हादयचेर वादळी चर्चा जाली. डीपीआरची मान्यताय फाटीं घेवपा खातीर कालमर्यादेची मागणी विरोधकांनी केली. ही मागणी मान्य जाली ना. अभ्यासा खातीर सरकारान सभाघर समितीची स्थापना केली. तशेंच कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाचो थाराव सभाघरात संंमत जालो. गोंय विधानसभेंत संमत जाल्ल्या थारावाक कांयच अर्थ ना. म्हादयच्या उदकाचें वांटप लवादान निवाडो दिवन केला. ते प्रमाण कर्नाटकाक म्हादयचें उदक मेळटलें, अशें कर्नाटकाचे मुख्यमंंत्री बसवराज बोम्मई हांंणी सोमारा बेळगांवां एके कार्यावळींत म्हणलें. हाका आतां गोंयचे मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी जाप दिल्या. हाका लागून म्हादय प्रस्नाचेर आतां दोनूय राज्यांंच्या मुख्यमंत्र्यां मदीं आरोप -प्रत्यारोप जावपाक लागल्यात. म्हादय खातीर गोंयची सर्वोच्च न्यायालयांत कायदेशीर लडाय सुरू आसा. कायदेशीर न्हय जाल्यार तंत्रीक आनी राजकी पद्दतीन यत्न जातलें. कोण कितें उलयलो तरी जैत गोंयचेच जातलें, असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला.

सर्वोच्च न्यायालयांत अर्जा सयत पुरावे जोडटले
गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्ल्या अर्जाचो 27 तारखेक उल्लेख जातलो. विशय म्हत्वाचो आशिल्ल्यान सुनावणी बेगीन घेवपाची मागणी गोंय सरकार करतले. तशेंच आयए अर्जा सयत सरकार आनीक पुरावे जोडटले. कर्नाटकाचे मुख्यमंंत्री बोम्मई हांंणी कळसा – भांडुरा प्रकल्पा विशीं केल्ल्या विधानाचो संंदर्भ सरकार सादर करतले, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांंगम हांणी दिली.


कायदेशीर बाजू घटमूट करपा खातीर सरकारान वैज्ञानिकांंची मजत घेवपाचो सल्लो पर्यावरण वावुरपी प्रा. राजेंंद्र केरकार हांंणी दिला. म्हादय बचाव अभियान कर्नाटका आड अवमान याचिका दाखल करपाचे तयारेत आसा. हाका लागून म्हादयचो लडो दिसान दीस खर जायत आसा.
कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री
वेंचणुकेच्या मुडांत : मॉवीन
खंयचेय स्थितींत म्हादयचें उदक घुंंवडावप कर्नाटकाक शक्य जावचे ना. कर्नाटकांत आतां वेंचणुको जावपाच्यो आसात. कर्नाटकाचे मुख्यमंंत्री बसवराज बोम्मई हे वेंचणुकेच्या मुडांत आसात. मतदारांंक आपले वटेन घुंवडावपा खातीर ते आस्वासनां दीत आसात. म्हादयचें उदक हो आस्वासनाचो भाग न्हय, अशें मंंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांंणी म्हणलें.