म्हादयचेर बांदतले 6 ल्हान धरणां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: म्हादय न्हंयचेर बांदतल्या स ल्हान धरणां खातीर सल्लागार नेमपा संदर्भांत फुडल्या आठ दिसांत निविदा जारी करतले. सुमार 30 कोटी खर्च करून ही स धरणां बांदतले अशी म्हायती उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांणी ‘भांगरभूंय’ कडेन उलयतना दिली.

गोंय आनी कर्नाटक हांचे मदीं म्हादय न्हंयचो प्रस्न फाटल्या खूबशा वर्सां सावन गाजत आसा. हो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आसून लेगीत कर्नाटका कडल्यान म्हादयचें उदक बेकायदो रितीन वळोवपाचे प्रकार सुरूच आसात. ताका लागून सरकारान म्हादय न्हंयचेर 55 ल्हान धरणां बांदून म्हादयच्या उदकाचो पुरेपूर वापर करून घेवपाचें निश्चीत केलां.

ते फाटभुंयेर पयल्या टप्प्यांत सत्तरींतल्या गोळाली-ठाणें, झरमें आनी रिवें. जाल्यार धारबांदोडें म्हालांत काजूमळ-मोलें, सुकतळी-मोलें आनी तातोडी-कुळें हांगा स ल्हान धरणां बांदपाचें निश्चीत केलां. ह्या स धरणांनी केंद्रीय पर्यावरण आनी वातावरण बदल मंत्रालया कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या.

तशेंच गोंय सरकारानूय ह्या धरणां खातीर 30 कोटींच्या निधीची तरतूद करून दवरल्या. ह्या निधींतल्यान स धरणांच्या कामां खातीर सल्लागार नेमपाची प्रक्रिया सुरू केल्या आनी फुडल्या आठ दिसां भितर हे विशीं निविदा जारी करतले अशें बदामी हांणी म्हणलें.