म्हादयचें अस्तित्व सत्तरीकारांचेर निंबून

पौर्णिमा केरकार हांचो भोवमान करतना कालिदास घाटवळ. कुशीक किशोर नायक गांवकार, प्रसन्ना गांवस, अंकुश धुरी, पुंडलीक गांवस आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

किशोर नायक गांवकारः मासोड्डेंच्या लोककला महोत्सवाचो समारोप

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः आंदोलन करपाचो आदर्श सत्तरी म्हालान गोंयाक घालून दिला. सध्या म्हादय न्हंयेचेर व्हड संकश्ट आयलां. गोंयांत खवदळ पडला, पूण सत्तरी म्हालान अजून मौतव्रत आपणायला. जे मेरेन सत्तरी म्हालांतले लोक आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान म्हादय न्हंयेच्या संवर्धना खातीर मुखार सरनात ते मेरेन म्हादय न्हंयेचो प्रस्न सुटप कठीण. ताका लागून गोंयची जीवनदायिनी म्हादय न्हंये विशीं सत्तरी म्हालान जागरूक जावचे, अशी विनवणी पत्रकार किशोर नायक गांवकार हांणी केली.

मासोड्डेंच्या शांतादुर्गा कला मंच, कला आनी सांस्कृतीक खातें गोंय सरकार, नेहरू युवा केंद्र पणजी आनी सम्राट क्लब वाळपय हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या मासोड्डें सत्तरीच्या म्हादय मांड लोककला महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यांत नायक गांवकार उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर नेहरू युवा केंद्राचे उपसंचालक कालिदास घाटवळ, थळावी नगरसेविका प्रसन्ना गांवस, लोककलेचे अभ्यासक झिलू गांवकार, ग्रामीण कला आनी शिक्षणीक संस्थेचे अध्यक्ष अंकुश धुरी, ज्येश्ठ नागरीक पुंडलीक गांवस, देवस्थानाचे पुरयत राजेंद्र गांवस, शांतादुर्गा कला मंच संस्थेचे सचीव चंदन गांवस, अध्यक्ष रमेश गांवस, कार्यावळीचे मुखेली गौरीश गांवस, कृष्णा गांवस हाजीर आशिल्ले.

अशे कार्यावळींतल्यान परंपरीक कला संवर्धानाचे विचार मुखार येतात. ताका लागून अशे लोककला महोत्सव आयोजीत जावप गरजेचें आसा. कला आनी सांस्कृतीक खातें साबार परंपरीक कार्यावळींक उर्बा दिता. कार्यावळींक अर्थीक फाटबळ दिता. मात सध्या सोंपत चलिल्ल्या परंपरीक कलांचो दस्तावेज तयार करपा सारको वावर अजून मेरेन ह्या खात्यान करूंक ना. ताका लागून फुडारांत ह्या परंपरीक लोककलेचो दस्तावेज नवे पिळगेक कसो मेळटलो, असो प्रस्न नायक गांवकार हांणी उपस्थीत केलो. तशेंच कला अकादमीन हो दस्तावेज तयार करचे खातीर फुडाकार घेवचो, अशी विनवऩी केली.

कालिदास घाटवळ हांणी सांगलें, अशे तरेचो लोककला महोत्सव हो नवे पिळगे खातीर लोककलांचें संवर्धन करपाच्या विचारांक उर्बा दिवपी आसा. मासोड्डें गांवान आपली संस्कृती, परंपरा तिगोवन दवरल्या. हो गांव जरी शाराक तेंकून आसलो तरी लेगीत ह्या गांवान आपली वेगळी वळख सांबाळ्ळ्या. तरणाट्यांनी हे लोककलेच्या संवर्धनाच्या पालखेचे भोये जावचे, अशें तांणी मागलें.

प्रसन्ना गांवस हांणी सांगलें, लोककला महोत्सव बरो उपक्रम. ते वरवीं नवे पिळगेक खूबश्यो गजाली शिकपाची संद मेळटा. शांतादुर्गा कला मंच संस्थेक लागून गांवाक नवी वळख मेळ्ळ्या. पालिका पांवड्याचेर जर कांय सुविधा निर्माण करपाच्यो आसत जाल्यार ते संबंदांत आपूण सेगीत हे संस्थेक आदार करतली, अशें आस्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें.

लोककला महोत्सवांत दोन कलाकारांचो शाल, नाल्ल आनी भेटवस्तू दिवन भोवमान केलो. तातूंत परंपरीक लोककलेच्या संवर्धना खातीर म्हत्वाचें योगदान दिल्ली पौर्णिमा राजेंद्र केरकार आनी नाट्यलेखक विठ्ठल पारवडकार हांचो आस्पाव आशिल्लो.

समाजांत वेगवेगळ्या घडणुका संबंदांत जनजागृती करचे खातीर आपणे खूबशीं नाटकां बरयलीं. लोककला महोत्सवांत आपलो भोवमान केल्ले खातीर आयोजकांचे उपकार. ह्या भोवमानाक लागून फुडारांत आपली जापसालदारकी आनीक वाडल्या, अशें पारवडकार हांणी सांगलें.

परंपरीक कलांचें संवर्धन करचे खातीर तरणे पिळगेन नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करचो. आपल्या ज्येश्ठ लोककलाकारां कडेन आशिल्ले अणभवांचें डॉक्युमेंटेशन करप तितलेंच गरजेचें आसा, अशें अंकुश धुरी हांणी सांगलें. रमेश गांवस हांणी प्रास्तावीक केलें. शोभा गांवस हांणी सुत्रसंचालन केलें. भोवमान सुवाळ्याचें सुत्रसंचालन गौतमी चोर्लेकार हांणी केलें जाल्यार गौरीश गांवस हांणी उपकार मानले.