म्हादयः सुर्ला व्हाळा वयल्या 6 बंधाऱ्यांचो विशय लावन धरचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजेंद्र केरकार हाचो सभाघर समितीक सल्लो

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सुर्ला व्हाळाचेर बंधारे बांदपाचे कर्नाटकाचें नियोजन बेकायदो आसतनाय केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक (डीपीआर) मंजुरी दिल्या. हाचो सभाघर समितीन वेवस्थीत अभ्यास करून होच विशय लावन धरल्यार गोंयाक सर्वोच्च न्यायालयांत निश्चीत न्याय मेळटलो, असो सल्लो म्हादय बचाव अभियानाचे पदाधिकारी तशेंच पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी शेनवारा सभाघर समितीक दिलो.
म्हादय प्रस्नाचेर राज्य सरकारान स्थापन केल्ल्या सभाघर समितीक येवकार दिला. समितींत आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा हांचे सारके अभ्यासू तशेंच न्याय व्यवस्थेची जाण आशिल्ले प्रतिनिधी आसात. ताका लागून म्हादय संदर्भांतली फुडली रणनीती आंखपाक हे समितीची व्हड मजत जातली. समितीन प्रामाणीकपणान काम केल्यार निश्चीत गोंयाक येस मेळटलें, अशें केरकार हांणी म्हणलें.
जल तंटा लवादान कर्नाटकाक फक्त कळसा, भांडुरा आनी हलतरा व्हाळाचें 3.9 टीएमसी उदक घुंवडावपाक मान्यताय दिल्या. पूण हीच संद सादून कर्नाटकान सुर्ला न्हंयेचेर 6 बंदारे बांदपाचें नियोजन केलां. ह्या व्हाळाचो विशय लवादाच्या निर्णयांत नाशिल्लो. तरी लेगीत कर्नाटकान ‘डीपीअारा’त ताचो उल्लेख करून मंजुरी मेळोवन घेतल्या. ही कर्नाटकाची सगल्यांत व्हड चूक आसा. ताका लागून होच मुद्दो सर्वोच्च न्यायालयांत मांडून कर्नाटकाक उक्ते पाडप शक्य आसा, अशेंय तांणी म्हणलें.
शेती, बागायती वगळून उरिल्लें रानक्षेत्र व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र म्हूण जाहीर केल्यार म्हादय प्रस्नाचेर ताचोय राज्याक फायदो जावपाक शकता, अशेंय तांणी नमूद केलें.