म्हादयः सर्वोच्च न्यायालयांत अतिरिक्त कागदपत्रां सादर करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची म्हायती

पणजी : म्हादय प्रस्नाचेर न्यायालयांत अतिरिक्त कागदपत्रां सादर करतले, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी बुधवारा पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. म्हादय प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत फुडल्या सप्तकांत सुनावणी जातली, असो विस्वासूय तांणी उक्तायलो.
मजगतीं, प्रकल्पाचो परवानो मेळोवपा खातीर कर्नाटकान केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाक गरजेचीं म्हायती सादर केल्या. प्रकल्पाचे परवाने मेळोवपाचे कर्नाटकाचे यत्न सुरू आसात.
जल तंटा लवादान उदक वांटप केले उपरांत कर्नाटकान गरजेचें सगले पर्यावरणीय दाखले मेळ्ळे उपरांतूच कळसा-भांडुरांतल्यान 3.9 टीएमसी उदक घुंवडावचें, अशें निर्देश दिल्लें. तशेंच गरजेचें परवाने घेतले खेरीत उदक घुंवडावचें ना, अशी हमी कर्नाटकान दिले उपरांतूच सर्वोच्च न्यायालयान म्हादय बचाव अभियानाची याचिका निकालांत काडिल्ली. केंद्रीय रान, पर्यावरण आनी वातावरण बदल मंत्रालया कडेन नवो डीपीआर सादर करतनाय कर्नाटकान तशी हमी दिल्ली. हे विशींची अतिरिक्त कागदपत्रां बेगिनूच आमी सर्वोच्च न्यायालया मुखार सादर करतले आनी ह्या प्रस्नाचेर सुनावणीय बेगिनांत बेगीन घेवपाची मागणी करतले, अशें अॅड. पांगम हांणी सांगलें.
मजगतीं, केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या कळसा-भांडुरा विशींचो सविस्तर प्रकल्प अहवालाक (डीपीआर) मंजुरी दिले उपरांत राज्यांत खवदळ पडिल्लो. हो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आसतनाय केंद्रीय जल आयोगान ‘डीपीआर’क मंजुरी दिल्ल्याचो दावो करून गोंय सरकारान 13 जानेवारी 2023 दिसा सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज दाखल करून हे विशींची सुनावणी बेगोबेग घेवपाची विनवणी न्यायालयाक केल्या. तेच दिसा गोंयच्या मुख्य रान वॉर्डना वरवीं कर्नाटकाक ‘कारणां दाखयात’ नोटीसूय जारी केल्या.

गोंयचो दोन मुद्यांचेर भर
कळसा – भांडुरा वाठार म्हादय अभयारण्या लागीं येता. हो वाठार जैव संवेदनशील वाठाराचो भाग आसा. अभयारण्य वाठारांत उदक घुंवडावपाक मेळना. हो मुद्दो गोंय सरकारान लावन धरला. तशेंच म्हादय बचाव अभियानाच्या याचिके वेळार म्हादयचें उदक घुंवडावपाचो प्रस्ताव ना, अशी हमी कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयांत दिल्ली. उदक घुंवडायले जाल्यार तो सर्वोच्च न्यायालयाचो अवमान थारतलो. ह्या दोन मुद्यांचेर गोंयचो भर आसा, अशें अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम हांणी सांगलें.

स्पश्टीकरण मागप ही सदचीच गजाल : कर्नाटक मुख्यमंत्री
एखाद्या प्रकल्पा विशीं स्पश्टीकरण मागप हांतूंत नवे काय ना. कळसा – भांडुरा प्रकल्प अभयारण्या वाठारा लागी आशिल्ल्यान पर्यावरणा विशीं कशी जतनाय घेतले? अशी विचारणा एमओइएफान केल्या. ज्यो कितें उपाय येवजण्यो करतले, ताची म्हायती सरकार केंद्राक दितलें. पुराय म्हायती तशेंच स्पश्टीकरण दिवन परवाने मेळयतले, अशें कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी सांगलें.