म्हाका आवय जावंक जाय, म्हज्या घोवाक बंदखणींतल्यान सोडात….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंदोर, खबरां संस्था : म्हाका आवय जावपाचें आसा. ताका लागून म्हज्या घोवाक बंदखणींतल्यान सोडात, अशी मागणी करपी याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांत दाखल जाली आनी सगळ्यांक अजाप जालें. बंदखणींतल्यान सुटका जावची देखून विंगड विंगड कारणां बचाव पक्षाचे वकील दितात. पूण हें कारण आयकून न्यायाधीश कांय काळ विचारांत पडले. ह्या प्रकरणाची सुनावणी पुराय जाले उपरांत निमाणें न्यायमुर्तींनी हे विशीं निर्देश दिले. ह्या निर्देशांत तांणी राज्यघटनेंतल्या मोलादीक अधिकारां विशीं याचिकाकर्त्या बायलेन केल्ल्या विनवणेचेरुय विचार केलो.

नेमकें कितें घडलें?

फाटल्या सप्तकांत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांत एक अजापीत करून उडोवपा सारकी गजाल सुनावणे खातीर आयली. हातूंत एके बायलेन बंदखणींत आशिल्ल्या घोवाक सोडोवपा खातीर मागणी केली. ‘‘आपल्याक भुरगें जाय. आपल्याक आवय जावपाचें आशिल्ल्यान घोवाक बंदखणींतल्यान सोडात.’’ अशी मागणी हे बायलेन केली. न्यायमुर्तींनी हे विशीं सुनावणी जाल्या उपरांत बायलेच्या वैजकी तपासणेचे आदेश दिले.
हे बायलेचो घोव एका फौजदारी खटल्यांत दोशी थारिल्ल्यान बंदखणींत आसा. पूण हे बायलेक आवय जावपाच्या मोलादीक अधिकाराचो दाखलो दिवन तिणें घोवाची सुटका करपाची मागणी केल्या. ताका लागून राजस्थान उच्च न्यायालयांत नंदलाल आड राजस्थान सरकार खटल्यांतल्या निकालाचो दाखलोय दिला, अशी म्हायती सरकारी वकील सुबोध कथर हांणी दिली.
मजगतीं, ते बायलेची मेनोपॉज पिराय जावन गेल्ल्यान आतां ती सैमीक तरेन भुरग्याक जल्माक घालपाक शकना, असो दावोय कथर हांणी केलो. ताका लागून तिच्या घोवाक सोडपाची मागणी भायर मारची अशी मागणी तांणी न्यायालयाक केली.
मजगतीं, न्यायमुर्ती विवेक अगरवाल हांणी जबलपुरांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस वैजकी म्हाविद्यालयाक ते बायलेची वैजकी तपासणी करपाचे आदेश दिल्यात. संस्थेन वैजकी चाचणे खातीर पांच वांगड्यांच्या तज्ज्ञांचे समितीची स्थापना करची. तातूंत तीग स्त्रीरोगतज्ज्ञ, एक मानसोपचारतज्ज्ञ आनी एक एंडोक्रायनोलॉजिस्ट हांचो आस्पाव आसचो. ही बायल भुरग्याक जल्म दिवपाक शकता व्हय? हाची खात्री समितीन करून ताचो अहवाल १५ दिसां भितर न्यायालयाक सादर करचो, अशे निर्देश न्यायमुर्तींनी दिले.
हे बायलेक ७ नोव्हेंबराक हॉस्पिटलांत चाचणी खातीर हाजीर रावपाक सांगलां. हाची फुडली सुनावणी २२ नोव्हेंबराक दवरल्या.