मोपा सावन 5 जानेवारीक सुरू जातलीं विमानां

पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक मुखेल सचीव पुनीतकुमार गोएल.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वर्साक 44 लाख प्रवाशांची जातली येरादारी; 11 डिसेंबराक उक्तावण; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची म्हायती

पणजी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें हस्तुकीं मोपा विमानतळाचें 11 डिसेंबराक उक्तावण जाले उपरांत प्रत्यक्ष विमान सेवा 5 जानेवारीक सुरू जातली. मोपा विमानतळा वेल्यान वर्साक 44 लाख प्रवाश्यांची येरादारी जातली अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबराक गोंयाक भेट दितात. आयुर्वेद काँग्रेसीच्या समारोप कार्यावळीक तांची उपस्थिती आसतली. मोपा विमानतळाचें उक्तावण 11 डिसेंबराक जावपाचें लागीं लागीं निश्चीत आशिल्लें. तरी उक्तावणाची रितसर घोशणा जावंक नाशिल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तावणाची रितसर घोशणा केली. मोपा विमानतळाक प्रत्यक्ष भेट दिवन उक्तावण जातलें. धारगळच्या आयुश हॉस्पिटलाचें मात व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण जातलें. 2014 वर्सा मोपा विमानतळा खातीर जिएमआर कंपनी कडेन कबलात जाल्ली. 13 नोव्हेंबर 2016 दिसा विमानतळाचो बुन्यादी फातर बसोवन काम सुरू जाल्लें.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा मंत्री तशेंच आमदारांची बसका घेवन प्रधानमंत्र्यांचे भेटीची म्हायती दिली.

पयल्या टप्प्याचें काम पुराय

मोपा विमानतळाच्या पयल्या टप्प्याचें 100 टक्के काम पुराय जालां. 2312 एकर जमनींत 2870 कोटी रुपया खर्च करून जिएमआर कंपनी वतीन विमानतळाची उबारणी जाल्या. सद्या वर्साक 44 लाख प्रवाशांची येरादारी मोपा विमानतळा वेल्यान जातली. वर्सा गणीक प्रवाशांचो आंकडो वाडटलो. पुराय प्रकल्प जाले उपरांत वर्साक 3 कोटी प्रवाशांची येरादारी विमानतळा वेल्यान जातली. विमानतळाचें उक्तावण 11 डिसेंबराक जातलें. विमानांची येरादारी मात 5 जानेवारी सावन सुरू जातली. आतां मेरेन मोपा विमानतळाचेर 1250 तरणाट्यांक नोकरी मेळ्ळ्या अशें डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

दाबोळी विमानतळार देशांतल्या 50 ​थळां वेल्यान विमानां येतात. मोपा विमानतळाक हेर 20 थळां वेल्यान विमानां येतलीं. तशेंच दाबोळीचेर विदेशांतल्या 6 विमानतळां वेल्यान विमानां येतात. मोपा विमानतळाचेर हेर 12 विदेशी थळां वेल्यान विमानां येतलीं अशी म्हायती मुखेल सचीव पुनितकुमार गोएल हांणी दिली. जिएमआर कंपनी 40 वर्सां विमानतळ चलयतली. हाचे उपरांत लेगीत तांकां आनीक 20 वर्सांचो कार्यकाळ वाडोवन मेळप शक्य आसा अशें डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

मोपा विमानतळा खातीर नांवाचो वाद सुरूच आसा. पयले मुख्यमंत्री भाऊसायब बांदोडकार हांच्या नांवांचो आग्रो वाडत आसा. हे मागणे खातीर जाहीर सभाय सुरू आसात. भाऊसायब बांदोडकार हांचे भायर जॅक सिक्वेरा, टी. बी. कुन्हा हांच्या नांवांची मागणी जाल्या. विमानतळाक भाऊसायब बांदोडकार हांचें नांव दिवपाची मागणी करपी थाराव महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे केंद्रीय समितीन घेतला.

कार्गो, रातच्या पार्किंगेची सुविधा

दाबोळी विमानतळार कार्गो तशेंच रातच्या वेळार विमानां पार्क करपाची सुविधा ना. ही सुविधा मोपा विमानतळार आसतली. वर्साक 25 हजार मेट्रीक टन कार्गो हाताळपाची तांक मोपा विमानतळाचेर आसतली.

प्रधानमंत्र्यांचे कार्यावळीचेर

2 कोटी मेरेन येतलो खर्च

प्रधानमंत्र्यांची गोंंय भेट आनी उक्तावणाचे कार्यावळीचेर सुमार 1 ते 2 कोटी रुपयां मेरेन खर्च येतलो. आयुश हॉस्पिटलाक 300 कोटी रुपया खर्च आयला. हो सगलो पयसो केंद्रान दिला. हाका लागून उक्तावणाचेर 1 ते 2 कोटी रुपया खर्च जाले म्हूण लुकसाण जावचें ना अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

आयुर्वेद हॉस्पिटलाचें व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण

आयुश मंत्रालयान धारगळे 302 कोटी रुपया खर्च करून आयुर्वेद हॉस्पिटल प्रकल्प उबारला. 50 एकर सुवातेंत उबारिल्या ह्या प्रकल्पाचें 11 डिसेंबराक व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण जातलें. आयुर्वेद अभ्यासक्रमाचे पदवी आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे संस्थेंत सुरू जातले. पदवी अभ्यासक्रमांत 210 जाल्यार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर 56 विद्यार्थ्यांक प्रवेश मेळटलो. ते भायर 250 खाटींचें आयुर्वेद हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्र सुरू जातलें.

गोंयांतल्यान हेर दोन प्रकल्पांचें उक्तावण

गाजियाबाद हांगाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ युनानी मॅडिसीन आनी नवी दिल्ली हांगाच्या होमिओपॅथी संस्थेचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें हस्तुकीं उक्तावण जातलें. दोनूय प्रकल्पांचें व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण जातलें.

आयुर्वेद काँग्रेस समारोपाक प्रधानमंत्र्यांची उपस्थिती

गोंयांत 8 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर मेरेन आयुर्वेद काँग्रेस कार्यावळ जातली. 11 डिसेंबराक प्रधानमंत्र्यांचे उपस्थितींत कार्यावळीचो समारोप जातलो. कला अकादमी, मिनेझीस ब्रागांझा, राजभवनाचो दरबार हॉल हांगा कार्यावळी जातल्यो. कार्यावळीक 5 हजार प्रतिनिधींची उपस्थिती आसतली. हातूंत 200 विदेशी प्रतिनिधी आसतले. 30 देशांतले प्रतिनिधी कार्यावळींत वांटो घेतले. आरोग्य एक्स्पोत 200 कंपनींची 400 स्टॉलां आसतलीं. आयुर्वेद म्हाविद्यालयांचे विद्यार्थी, वैज्ञानीक परिशदेंत वांटो घेतले.

नांवां विशीं अजून निर्णय ना

मोपा विमानतळाक आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचें नांव दिवपाचें निश्चीत जालां. पर्रीकाराचें नांव निश्चीत जाल्ल्याच्यो बातम्यो दिसाळ्यांनी आयल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी मात नांवां विशीं अजून निर्णय जावंक ना अशें सांगलें. विमानतळच्या नांवाचो निर्णय केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्रालय घेतलें. नांवां विशीं सरकाराची केंद्रा कडेन चर्चा सुरू आसा. अजून मेरेन निर्णय जावंक ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एका प्रस्नाक जाप दितना सांगलें.

मोपा उपरांत दाबोळी उरतलोच

मोपा विमानतळ जाले उपरांत दाबोळी विमानतळ कायम उरतलो, अशी गवाय मुख्यमंत्र्यांनी दिली. खंयचीं विमानां दाबोळीं येतलीं आनी खंयचीं विमानां मोपा येतलीं हे विशीं अजून निर्णय जावंक ना. केंद्रीय विमान येरादारी मंत्रालय विमानांचें विभाजन करतलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमाेद सावंत हांणी सांगलें.