मोपा विमानतळ टॅक्सी कावंटर उक्तो करून एक वरांत बंद  करपाचो प्रकार

टॅक्सी कावंटरा विशीं येरादारी अधिकाऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरातं पत्रकारां कडेन उलयतना टॅक्सी मालक संघटनेचो फुडारी सुदीप ताम्हणकार, राजू नर्से आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः मोपा विमानतळार मंगळाराक सकाळीं अकस्मात सुरू केल्लो ब्ल्यू  टॅक्सी कावंटर एक वरा उपरांत बंद करपाचो प्रकार जाल्ल्यान पेडण्यांतले टॅक्सीकार आनी टॅक्सी संघटनेचे पदाधिकारी गोंधळांत पडले. व्हो कावंटर अधिकृतपणान उक्तो केलो ना. मोपा पंचायत मंडळ आनी मोपा विमानतळ अधिकाऱ्यांनी आपल्याक विमानतळार आपयल्ले तेन्ना आनी आपणे कावंटर उक्तो केलो असो खुलासो पेडण्यातले सहाय्यक येरादारी संचालक कमलाकांत कारापूरकार हाणे टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन उलयतना केलो.
विमानतळार टॅक्सी कावंटर उक्तो केल्ल्याचो फोटो समाज माध्यमाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत एक वरा भितर व्हो कावंटर बंद केलो. टॅक्सीवाल्यांचे फुडारी सुदीप ताम्हणकार, रुपेश क्रुमरलकार आनी राजू नर्से हांणी कारापूरकाराची भेट घेतली. मात कावंटराची सुवात अधिसूचीत करपाची प्रक्रिया सध्या सुरू आसा. कावंटराची सुवात उक्ती केली म्हणल्यार तो सुरू केला अशं म्हणपाक जायना. अशे तांणी तांका सांगलें.
कावंटर उक्तो करपाचो सरकारी आदेश अजून काडलो ना. पेडण्यांतल्या टॅक्सीवाल्यांक विमानतळाचेर कावंटर मेळटलोच. जाय ते सगले सोपस्कार पुराय जातगीर तो सुरू करतले. कोणाचेर अन्याय जावपाक दिवचे नात अशें कारापूरकारान आमकां सांगलां अशें सुदीप ताम्हणकारान थळाव्या पत्रकारांक सांगलें. कावंटर सुरू करून तो एक वरांत बंद केल्ल्याचें समाज माध्यमांतल्यान पातळल्ल्यान टॅक्सीवाले आनी तांचे फुडाऱ्यांचो मात बरोच गोंदोळ जालो. टॅक्सी कावंटरा विशीं आपणे न्यायालयांत जी याचिका सादर केल्या तिचेर बुधवारा सुनावणी जातली अशी म्हायती ताम्हणकारान ह्या वेळार दिली.