मोगऱ्यांच्या परमळांतली बालरंगभूमी

A view of Kala Academy, Goa, the main venue for the inaugural ceremony of the 35th International Film Festival of India-2004, (to be held from 29th November to 9th December, 2004).

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

परंपरा आनी संस्कृतायेची सासाय आशिल्ल्या पणजेंतल्यान आडवेळा वेल्या पावसांत वाॅक द टाॅक करतना कांपाल वाठार पयलीं परस चड पाचवोताल्ल जाता अशें दिसल्यार अजाप जावचें न्हय. पणजी म्हळ्ळ्यार कलेचीय भूंय. हेच भूंयेत कला अकादमी मांडवी देगेर बांदिल्ली. इफ्फी वेळार तिका दोनदां नवें रुपडें दिवपाचे येत्न जाले. २०२१ चे इफ्फी आदीं कला अकादमीची परतून बांदावळ सुरु जाली. अंदूय बांदकाम पुराय जावपाची शक्यताय कमीच. नवें कला अकादमी संकुल कशें आसतलें ताची म्हायती कोण दितलो? कला अकादमीक मुळावे रुप मेळटलें? ओपन एअर थिएटर, ब्लॅक बाॅक्साचे परंपरेतलीच न्हय जाल्यार पाचव्या तणाच्या सालांत जाण्ट्या नेण्ट्यांच्यो कविता, पदां, कथा, नाटकांच्या येसायांतली कला अकादमी परत दिसतली? पयल्या इफ्फीवेळार बांदिल्लो धको मातये भरवण जालाच, पूण दर्यासंगम उरतलो?
एक गजाल खरी आदल्या आनी आतांचे कला, संस्कृती मंत्री गोविंदबाब गावडे हांच्या पालवान कला अकादमीचो वाठार पांचवोचार जाता. कला अकादमीची आदली वास्तुय नवे बांदावळीतल्यान ग्रिन बिल्डिंग तंत्रा खाला व्हड जावपाची शक्यताय दिसता. अकादमीत जंय लोकोत्सव जातालो थंय केळी लायल्यात. आंब्यांची झाडां पयलींसावन आसलीं तींय व्हड जाल्यांत, गुलमोहोर, चमेली, दसणी, पावसां झाडांचे सावळेंतली कला अकादमी गायन, वादन, नाटकच न्हय जाल्यार फिल्म शुटिंगच न्हय जाल्यार सिनेमाच्या अभ्यासक्रमाचें केंद्र जातली? तशें सपन इफ्फी गोंयांत हाडपी आदले केंद्रीय संरक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकार पळयताले व्हय?
आडवेळो पावस येतना इफ्फीची याद जाली इतलेच खातीर ती म्हळ्ळ्यार फ्रान्साक कान आंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवांत २०२२ वर्साच्या गोंयातल्या इफ्फीची जायरात जाली. जायराती, घोषणाय वर्सा कणकणी खूब जातात, पूण इफ्फी खातीर घर अजूनय कित्याक उबारूंक जायना? पोरण्या वैजकी म्हाविद्यालय, हाॅस्पिटलांतलें इफ्फी केंद्राचो कितलो तेंप उपेगांत हाडटले? पोरणी जाली तरी पणजेतली आशियांतल्या पयल्या वैजकी म्हाविद्यालय, हाॅस्पिटलाची बिल्डिंग घटमूट आसा व्हय? गोंय मनरिजवण सोसायटीच्या थळार अचकित आयनाॅक्साचो बोर्ड कसो लागला? आयनाॅक्स मल्टीप्लेक्सार दिसपी सिनेमाच्यो जायराती कित्याक दिसनात? इफ्फी थळ पाचवेंचार जाता तें मूळ पणजेकारांनी पळयलां? मनरिजवण सोसायटीच्या काॅम्पलेक्साच्या कचेरी मुखावेल्या आंब्याच्या झाडाक लागिल्ले आंबे कोण काडून व्हरता आसतलो? केळीं, डाळंबां, वायंगीं, पणसुलां, मस्कासांगाच्या झाडांनी नटिल्लो आयनाॅक्स आनी मनरिजवण सोसायटीचो वाठार सोबीत आासा, पूण त्या वाठाराचो धनी कोण? केंद्र कांय गोंय सरकार? इफ्फी संचालनालयाची एक पाटीय इफ्फी थळाच्या वाठारांत आसा हाची जाणवीकाय कोणाक आसा व्हय? पणजेतलो कला अकादमी ते इफ्फी थळ हो वाठार इफ्फीनगरी जावची अशी पणजेंतल्या नाट्य, कलामोग्यांक दिसना व्हय?
पणजेक नाटक, कला, गायनाचीच न्हय तर बालरंगभूमीचीय परंपरा आसा. तेच बालरंगभूमीतल्यान वर्षा उसगांवकार ह्यो मराठी, कोकणी, हिन्दी सिनेमातल्यो, दूरदर्शन अभिनेत्री घडल्यो. कला अकादमीचे नाटकां सर्तींतल्यान कला शुक्लेंदू हे नाट्यसंस्थेंतल्यान वर्षा, मिनाक्षी मार्टिन्स, गीरी धुमटकार हांचे सारके कलाकार गोंयान मराठी रंगभूमी, बाॅलीवूडाक दिले. कला शुक्लेंदू नाट्यसंस्था म्हळ्ळ्यार डाॅ. अजय वैद्य, डाॅ.राजेंद्र तांबा, रवीन्द्रबाब आमोणकार, गणपत चोडणकार हांणी जल्माक घाल्ली. कला शुक्लेंदून बालनाट्यां पावसांतय विद्यार्थ्यांक दाखयलीं. डाॅ.अजय, डाॅ.राजेंद्र आपल्या दोतोरकेच्या वेवसायांत कार्यमग्न आशिल्ल्यान दीपक आमोणकार, प्रतिभाताई देशपांडे आनी तांचो पूत- सून साईश, अनघा देशपांडे तशेंच हेर तरनाट्यांनी रुद्रेश्वर, हेर संस्थां वरवी बालनाट्याची परंपरा फुडें व्हेली. रुद्रेश्वरच न्हय जाल्यार सत्तरी, फोंडें तालुक्यांतल्यो नाट्यसंस्था देश पावंड्यार इनामां जोडटात, पूण गोंयांत तोखणाय करपीच न्हय जाल्यार नाटक, सिनेमा पळोवपीय उणे जायत गेल्यात. तेच फाटभूयेंचेर बालरंगभूमीक नवे दीस येत व्हय? कांपाला वेल्या दुसऱ्या नरीमन पाॅयंटार, पणजे बालभवनातल्या उक्ते माचये वेल्यान समाज प्रबोधनाचे विशय घेवन बालनाट्यां अंदू सावन जावचींच.
बालभवनाच्या लागसल्लो वाठारय नवनिर्मणेच्या मार्गार आसा, सैम सांबाळून सैमाच्या सांगातांत कांपाल परेड मैदानार आपालिपा करून खणटात, भांगराची खण बी मेळचीना मू थंय? चलो, लेट असो वाॅक, टाॅक बॅक टू कांपाल, पणजी. मोगऱ्यां फुलांचो परमळय कांपालार येता. तोच परमळ सदांच उरचो.

सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260