मैदानां ही मुळावी गरज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हेर राज्यांनी आसात, तशे व्हडले स्टेडियम गोंयांत नात. फातोड्डेंच्या नेहरू स्टेडियमाचो आडवाद. गोंयांतलें हें एकसुरें व्हडलें मैदान, म्हणटकच थंय सगल्याच खेळां सर्तींचें आयोजन जाता. मात ताका सुरवातीच्या काळांत विरोध जातालो. क्रिकेटीची मॅच आसतकच थंय फुटबाॅलाची मॅच खेळोवपा वयल्यान वादूय जाल्लो. क्रिकेटीची पीच पिड्ड्यार जायत म्हूण. तरीय राज्य, राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयल्यो क्रिकेट आनी फुटबाॅलाच्यो मॅची फातोड्ड्यां जाल्यात. पूण, गोंयाक आनीक एक आंतरराष्ट्रीय दर्ज्याचो स्टेडियम जाय. पूण तो क्रिकेटी खातीरुच आसचो काय हेर खेळां सर्ती थंय खेळोवपाक दिवच्यो, हो वादक- संवादाचो मुद्दो जावं येता. गोंयांत भोवतेक ल्हान- व्हड शारांनी व्हडलीं मैदानां आसात. मात टीव्हीचेर क्रिकेट, फुटबाॅल मॅची वेळार पळोवंक मेळटात, तितलीं व्हड न्हय. स्टेडियमाचेर सगल्यो सुविधा आसतात. ड्रेसिंग रुम आसतात….. सगलो कारभार अवाढव्य. तसलो आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गोंयांत जायच! कारण आमचें राज्य, हें संवसारांतलें नांवाजतें पर्यटन थळ आशिल्ल्यान हांगां आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयल्या सर्तींचे आयोजक आकर्शिक जातात. कांय आखाती देशांनी हें बाबतींत सादोवन घेतलां. क्रिकेट, बॅडमिंटन, फुटबाॅला सयत संवसारीक सर्तीय थंय जावपाक लागल्यात. त्योय बी भायल्या देशांनी आयोजीत केल्ल्यो.
गोंयांत क्रिकेट स्टेडियम उबारपाची घोशणा खेळां मंत्र्यांनी केल्या. ते खातीर पेडणें आनी करासवाड्यार जमीन पळयल्या. निमणो निर्णय मुख्यमंत्री घेतले. ह्या स्टेडियमाची तयारी फाटलीं बरींच वर्सां चालू आसा. जीसीएचोय स्टेडियम येवपाचो आशिल्लो. तोय माजर जागो बदलता, तशे जागे बदलीत आसा. करासवाडो, कुडचिरें, धारगळ…. सध्या नव्या जाग्याची घोशणा जावंक ना. सरकारान नवो क्रिकेट स्टेडियम उबारपाचें थारायलां, ती फक्त घोशणा थारची न्हय. बेगीन कामाक सुरवात जावची. गोंयांत राष्ट्रीय खेळां सर्त जावपाची आशिल्ली. खूब खूब वर्सां जालीं ते गजालीक. आयज जातली, फाल्यां जातली, अशें करता करता ती अजूनय जावंक ना. हें पाप कोरोनाच्या माथ्यार फोडचें न्हय. सर्त मुखार गेल्यार खेळगड्याची मेहनत, वेळ, पयशे फुकट वतात. ताचें करियरूय धोक्यांत येवं येता. तेन्ना सर्ती वेळार जावपाक जाय. ते खातीर जाय बरीं मैदाना आनी साधनसुविधा.
खेळा खात्या कडेन जमनी आसात. तांचो उपेग खेळा मळाचे उदरगती खातीर करपाचो सरकाराचो हावेस आसा. बरी गजाल. पूण त्यो जमनी आसात काय कोणें खावन धेंकर दिला, तें पयलीं पळोवचें पडटलें. शाळांक मैदाना जाय. कांय मिशनरी शाळा सोडल्यो जाल्यार हेरां कडेन बरीं मैदानां नात. प्रशिक्षक नात. ताका लागून हेर राज्यांचे तुळेन गोंय राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर पावना. आमचीं शेजारी कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यां राष्ट्रीय पांवड्या वयल्या खेळां बाबतीत बरींच मुखार आसात. हालींचे पीटी शिक्षक प्रशिक्षीत, स्वता खेळगडे आसतात. मात मैदानां नाशिल्ल्यान तांचोय घुस्मटमार जाता. दरेके शाळे लागीं उणेंच देड हजार मिटरांचें पाचवेचार मैदान आसचें. खेळगडो घडटलो जाल्यार मैदान ही मुळावी गरज. गोंयची लोकसंख्या 15 लाखांच्या आसपास. 30 लाखांच्या जमैकान पेजाद खेळगडे तयार केल्यात. हुसेन बोल्ट, कर्टली वाॅल्श, ख्रिस गेल, मायकल होल्डिंग….. दरवर्सा तांचो एकतरी खेळगडो आंतरराष्ट्रीय मळाचेर चकचकता. मैदानां, खेळगड्याक उर्बा, अर्थीक मजत, कामगिरी प्रमाण संद मेळ्ळी जाल्यार गोंयांतूय असले खेळगडे कित्याक तयार जावचे नात?
फातोड्ड्यां आयपीएल जावची हे खातीर उलोवणी चलतात. फिफा विश्व करंड अंडर 17 चलयांची फुटबाॅल सर्त 11 आॅक्टोबराच्यान सुरू जाता. भारतांत जावपी तिनांतली एक मॅच फातोड्ड्यां जातली. फिफाच्या अधिकाऱ्यांक हांगाच्या मैदानाचो, सुविधांचो, प्रेक्षकांच्या वागणुकेचो मोनेळ पडत जाल्यार फुडाराक फिफाच्यो हेर मॅचीय जावं येतात. तेन्ना सरकार आनी आमचेर व्हड जापसालदारकी आसा. आयपीएलाच्योय निदान पांच तरी मॅची गोंयांत जावंक जाय आसल्यो. साबार कंपन्यांच्यो सर्ती आसतात. त्योय गोंयांत जावच्यो. तातूंतल्यान गोंयाक प्रसिद्धी, येणावळूय मेळटली. राष्ट्रीय खेळां सर्तीची व्हडली संद आमी वगडायल्या. निदान हाचे मुखार मैदानां नात, साधन सुविधा नात म्हूण पेंपारें वाजोवपाचो वेळ कोणाचेर येवचो न्हय.