मेळावली आयआयटी प्रकल्प: वाळपय न्यायालयांत सुनावणी सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय: सत्तरी म्हालांतल्या गुळेली पंचायत वाठारांतल्या मेळावली हांगा नियोजीत आयआयटी प्रकल्पा आड सुमार स म्हयने आंदोलन चल्लें. खूबशे फावटी ह्या आंदोलनाक हिंसक मोडण मेळ्ळें. खूबशे फावटी लोकांनी रास्ता रोको केलें. खंयचेय परिस्थितींत मेळावले जावपी आयआयटी प्रकल्प रद्द करचो अशे तरेची मागणी सेगीत जाताली.

आयआयटी प्रकल्पाच्यो शिमो थारावपा खातीर आयिल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आडमेळीं निर्माण करपाचे नदरेंतल्यान एकठांय जाल्ल्या नागरिकां आड गुन्यांव दाखल केल्ले. सदर स्वरुपाचें आरोपपत्र वाळपयच्या प्रथम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयांत दाखल केलां. हाची पयली सुनावणी काल (सोमारा) जाली. सुमार 50 परस चड जाणांचेर गुन्यांव दाखल केल्ले. तांचे खातीर काल पयली सुनावणी घेतली. ह्या वेळार व्हड प्रमाणांत मेळावली आयआयटी प्रकल्पा आडचे आंदोलक हाजीर आशिल्ले.

लोकांच्या आंदोलनाक लागून सरकारान आयआयटी प्रकल्प रद्द केलो. पूण ह्या प्रकल्पा आड हातांत घेतिल्ल्या आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान खूबशा जाणांचेर दाखल केल्ले गुन्यांव फाटीं घेवचे अशे तरेची मागणी खूबशे फावटी केली. पूण हे मागणेचे पुर्तताय अजून मेरेन सरकारान केल्ली ना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे विशींचें आस्वासन दिल्लें. तेच प्रमाण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लेगीत गुन्यांव फाटीं घेवपाचे नदरेंतल्यान यत्न करतले अशे तरेचें आस्वासन दिल्लें. पूण ह्या आस्वासनाची अजून मेरेन पुर्तताय जाल्ली ना.

दाखल केल्ल्या आंदोलनाचे सुनावणेक काल सावन सुरवात जाली. ह्या वेळार सुमार 50 परस चड आंदोलक हाजीर आशिल्ले. ही पयली सुनावणी आशिल्ली. हे खातीर फक्त कागदोपत्री सोपस्कार पुराय केले. फुडली सुनावणी रोखडीच घेतले.

मजगतीं, सरकारान आंदोलकांचेर दाखल केल्ले गुन्यांव ताकतिकेन फाटीं घेवचे अशे तरेची नेटान मागणी केल्ली. सरकारान आंदोलकाक उतर दिल्लें. पूण हें उतर सरकारान पाळिल्लें ना, अशे तरेचो आरोप आंदोलकांनी केला. ह्या प्रकल्पा आड वट्ट तीन प्रकारचे गुन्यांव दाखल केल्ले. एका गुन्यांवाची सुनावणी वाळपयच्या न्यायालयांत सुरू जाल्या.