मॅथ्यूजाचो श्रीलंकेच्या पंगडांत आस्पाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अणभवी अश्टतासांचो खेळगडो अॅंजेलो मॅथ्यूजाचो श्रीलंकेच्या पंगडांत आस्पाव केलो. फास्ट बॉलर मथिशा पथिरानाक दुखापत जाल्ल्यान मॅथ्यूजाचो पंगडांत आस्पाव केला.

20 वर्सां पिरायेचो फास्ट बॉलर पथिरानाक पाकिस्ताना आडचे मॅची वेळार दुखातप जाल्ली. ताका लागून पथिरानाक ऑस्ट्रेलिया आनी नॅदरलॅण्ड ह्या पंगडां आडच्यो मॅची लेगीत चुकिल्ल्यो.

श्रीलंकेची अंदूंचे संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीची सुरवात म्हणपा सारकी जावंक ना. ताका सेगीत तीन मॅचींनी हार घेवची पडल्या, जाल्यार चवथे मॅचींत ताणें नॅदरलॅण्डाक हारोवन जैताचें खातें उगडिल्लें.

मॅथ्यूज 2011त भारतांत जाल्ले संवसारीक सर्तींत खेळिल्लो. 36 वर्सां पिरायेच्या मॅथ्यूजाची अंदूंची ही चवथी संवसारीक सर्त थारतली. श्रीलंके वतीन 221 वन डे मॅचींनी खेळटना तीन शेंकडे आनी 40 अर्द शेंकड्यां सयत 5865 धांवड्यो केल्यात. तशेंच ताणें 120 विकेटी लेगीत घेतल्यात.

संवसारीक सर्तींत खेळटना जखमी जाल्लो पथिराना श्रीलंकेचो दुसरो खेळगडो थारलो. ताचे पयलीं सदचो मुखेली दासून शनाकाक लेगीत दुखापतीक लागून सर्त अर्दकुटी सोडून घरा वच्चें पडलां. शनाकाचे गैरहाजेरेंत मॅण्डिस फुडारपण करता.