मुस्लिमांक शिक्षणा परस सानिया मिर्झाच्या स्कर्टाच्या लांबायेचो चड हुस्कोः नसीरुद्दीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्थाः जायत्या राजकी आनी समाजीक मुद्यांचेर नसीरुद्दीन शाह हांणी स्पश्ट आनी वादग्रस्त मतां मांडल्यांत. तातूंतल्या कांय मतांचेर आतां वाद सुरू जाला. मतांचेच चर्चाय सुरू जाली. सध्या नसिरुद्दीन शाह हांणी मांडिल्ल्या भुमिकेचेर खूब चर्चा सुरू आसा. ज्येश्ठ पत्रकार, मुलाखतकार करण थापर हांणी ‘द वायर’ खातीर तांची मुलाखत घेतली. तातूंत नसीरुद्दीन शाह हांणी वेगवेगळ्या विशयांचेर भाश्य केलें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिसरे खेपे प्रधानमंत्री जावप, एनडीए सरकाराचीं धोरणां, देशांतल्या धर्मीक दुस्वासाचें राजकारण, समाजीक समस्या अशा जायत्या विशयांचेर नसीरुद्दीन शाह उलयले. देशांत धर्मीक दुस्वास पातळावपाचे यत्न सुरू आसात अशी टिका विरोधी पक्ष करीत आसतात. हे विशीं नसीरुद्दीन हांकां विचारलें तेन्ना हांतूत देशांतल्या मुस्लीमांचीय चूक आसा, अशें तांणी सांगलें.

नसीरुद्दीन हांणी कितें म्हणलें?
नसीरुद्दीन शाहान म्हणलें, मोदीक विरोध करप सामकें सोंपें. देशांत जें कितें चुकता ताचे खातीर मोदीक दोश दिवप खूब सोंपें. पूण खरें म्हणल्यार मोदी सत्तेर येवचे पयलीं लेगीत ह्या देशांत जायत्यो गजाली चुकीच्यो आशिल्ल्यो. भारतांत वेगवेगळ्या धर्मां मदीं लिपिल्ल्यो नकारात्मक भावनां आशिल्ल्यो. म्हाका भुरगेपणांत मुस्लीम आशिल्ल्यान तिरस्काराक तोंड दिवचें पडलां. हांवूय हेरांक तांच्या धर्मा विशीं चाळयतालों. ह्या देशांत अश्यो भावनां सदांच लिपिल्ल्यो आशिल्ल्यो, अशें म्हाका दिसता. ह्या सगळ्या गजालींचो फायदो घेवन मोदी हांणी हुशारी दाखयली”, अशें नसीरुद्दीन हांणी सांगलें.

मुस्लीमांचीय चूक
मजगतीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर टिका करतना नसीरुद्दीन शाह हांणी मुस्लीम समाजाचीय चूक आसा, अशें स्पश्ट केलें. “म्हज्यो स पिळग्यो ह्या देशांत सोंपल्यो, ह्या देशान म्हाका मोग करपाक शिकयलें. पूण कांय प्रसंगांनी म्हाका हो देश वेगळोच दिसलो’, अशेंय तांणी सांगलें.
खरें म्हणल्यार मुस्लीमांनी लेगीत ह्या गजालीं विशीं केन्नाच कागाळ करूंक ना. मुस्लीमांनी आतां मेरेन सगळ्या चुकीच्या गजालींचेर लक्ष केंद्रीत केलां. शिक्षणाचो हुस्को करचे परस तांकां हिजाब, सानिया मिर्झाच्या स्कर्टाचे लांबायचो चड हुस्को आसता. तांणी शिक्षणाचो हुस्को करचो. तांणी भुरग्यांक आधुनीक गजालींचें प्रशिक्षण दिवचें. भुरग्यांक मदरशांनी दवरून तांका धर्मीक शिक्षण दिवचे बदला आधुनीक शिक्षण दिवचें. ही मुस्लीमांची चूक, अशें ​​नासिरुद्दीन शाह हांणी सांगलें.
मुस्लीमांक विरोध करपी मोदी हे पयले न्हय. तांणी फकत योग्य संद घेतली. मुस्लिम लीग हे संस्थेची प्रतिक्रिया म्हणून 1915 त हिंदू महासभा स्थापन जाली. दोन बंगाली गृहस्थांनी पयलेच खेपे विसाव्या शेंकड्यांत द्विराष्ट्रवादाचेर उलोवपाक सुरवात केली. हिंदू आनी मुस्लीम एकठांय रावूंक शकनात अशे समजुतीचेर ती भुमिका आदारिल्ली आशिल्ली. पूण देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यान ती सामकी फटीची हें सिद्ध केलें. हिंदू, मुस्लीम आनी हेर सगल्या धर्माचे लोक एकठांय येवन स्वातंत्र्य संघर्शांत झगडले. घडये तो निमाणो वेळ, जेन्ना हिंदू आनी मुस्लीम समाजां मदीं पुराय मेळ, एकवट दिशिल्लो, अशें नसीरुद्दीन शाहन सांगलें.
मजगतीं, हे खेपे नसीरुद्दीन शाहान मोदी हांकां स्कलकॅप घाल्लें पळोवचें आसा अशी आस्त उक्तायतना सूचक विधान केलां. “तांणी एके कार्यावळींत स्कलकॅप घालपाक न्हयकार दिल्लो. हें विसरप कठीण. पूण तांणी स्कलकॅप घालें जाल्यार संदेश म्हळ्यार हांव तुमचे परस वेगळो ना. आमी दोगूय ह्या देशाचे नागरीक आसात. ह्या देशांतल्या मुस्लीमांक खोशी करपाक जाय जाल्यार हे कृतीचो तांकां खूब व्हडलो फायदो जावं येता. घडये हाचे वयल्यान मुस्लीम लेगीत ह्या देशाचे नागरिक आसात हें वास्तव तांणी मान्य केलां हें हे कृतींतल्यान दिसतलें अशें तांणी सांगलें.