मुळगांवां स्नेहसंमेलन, इनामां भेटवण सुवाळो दबाज्यान

सांस्कृतीक कार्यावळ सादर करतना विद्यार्थी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: शारदोत्सवा निमतान सम्राट क्लब लांटबार्शें आनी सरकारी मुळावी शाळा बागवाडो मुळगांव आयोजीत स्नेहसंमेलन आनी इनामां भेटवण सुवाळो व्हड उमेदीन जालो.

हे कार्यावळीक माचयेर लाटंबार्शें जिल्हो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, मुळगांव पंचायतीच्यो सरपंच तृप्ती गाड, उपसरपंच गजानन मांद्रेंकार, सम्राट क्लब लाटंबार्शें अध्यक्ष तुळशिदास शिरोडकार, उपाध्यक्ष अवधूत नायक, पंच मानसी कवठणकार, सुहासिनी गोवेकार, पालक शिक्षक संघाच्यो अध्यक्षा गायत्री वायंगणकार हाजीर आशिल्ल्यो.

शारदोत्सवा निमतान विद्यार्थ्यां खातीर आनी पालकां खातीर वेगळ्यावेगळ्या सर्तींचें आयोजन केल्लें. त्या सगल्यांक मानेस्तांचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. हे सर्ती खातीर शाळेच्या शिक्षकांनी, पालकांनी आनी सम्राट क्लबाच्या वांगड्यांनी व्हड कश्ट घेवन कार्यावळ येसस्वी केली.

पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन मुख्याध्यापिका प्रतिक्षा लाडे हांणी केलें जाल्यार उपकार शिक्षिका सुप्रिया साळगांवकार हांणी मानले.

हे कार्यावळीक सम्राट क्लब लाटंबार्शेंचे सगले वांगडी, विद्यार्थी, पालक आनी ग्रामस्थ व्हड संख्येन हाजीर रावन कार्यावळीचो आनंद घेतलो.