मुरगांव बंदर विस्तारीकरण आराखड्याक परंपरीक नुस्तेमार संघटणांचो विरोध

प्रशिक्षण कार्यशाळेक हाजीर आशिल्ले परंपरीक नुस्तेमारां सयत ओलंसियो सिमोयश, क्रिस्टोडियो डिसोझा.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोळसो हाताळटल्या कंपनींक सरकारान तेंको दिवचो न्हय

वास्को: हांगासरल्या परंपरीक नुस्तेमार संघटणांनी मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या बंदर विस्तारीकरण आराखड्याक विरोध केला. तशेंच गोंय हें ल्हान राज्य आशिल्ल्यान राज्याचो खूबसो वाठार बंदराचे मर्यादीत उरतलो आशिल्ल्यान पोर्ट मर्यादा तत्काळ रद्द करची, तांचे मर्यादा क्षेत्र आंखून दिवचें अशी विनंती सरकाराक केल्या. हांगासरल्या कोळसो हाताळटात त्या कंपनींक सरकारान तेंको दिवचो न्हय अशें आवाहनूय केलें.

लिव्हींग अर्थ फावंडेशनान मुरगांव म्हालांतल्या नुस्तेमारां खातीर प्रशिक्षण कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यशाळेच्या समारोपा उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना परंपरीक नुस्तेमार संघटणांनी आपल्यो समस्या आनी मागण्यो मांडल्यो.

गोंयचो रापणाकारांचो एकवोटचे ओलंसियो सिमोयश हांणी सांगलें, मुरगांव बंदरांतलो कोळसो हाताळपी विवीध कंपनींच्या विस्तारिकरणाक विवीध नुस्तेमार संघटणांनी हाचे पयलींच आव्हान दिलां. ज्या कारखान्यांक कोळशाची गरज आसा ते कर्नाटकांत आसात. गोंयांत ह्या कोळशाचो उणो वापर जाता. अशें आसून लेगीत गोंयाक कोळशाचे केंद्र करतात.

रेल्वे, रस्तो मार्गान कोळशाची येरादारी जायत आशिल्ल्यान पुराय राज्याचेर प्रदुशणाचो परिणाम जाता. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या कोळसो विस्तारिकरणाक मुरगांव म्हालांतल्या चरूय आमदारांनी तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तेंको दिवचो न्हय अशें आमी आवाहन करतात मुंरगांव बंदर विश्वस्ताचे मुरगांव बंदर प्राधिकरणांत रुपांतर जाल्ल्यान तांच्यो क्षेत्र मर्यादा वाडल्यात. ताका लागून नुस्तेमारांक नुस्तेमारीच्या हक्काचेर हावळ येतली. ते खातीर ही मर्यादा रद्द करपाची सामकी गरज आसा. हे संबंदी आमी केंद्रीय नुस्त्या उद्देग मंत्री परषोत्तम रुपाला हांकां निवेदन दिलां अशें सिमोयश हांणी सांगलें.

ओल्ड क्रॉस कॅनो कॉ-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष किस्टोडियो डिसोझा हांणी मुरगांव बंदर प्राधिकरणा आड गाळ उपसा संबंदी राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार आव्हान याचिका दाखल करून आमी जिखिल्ल्याचें सांगलें.

कोळसो हाताळणी संबंदी सगल्या परंपरीक नुस्तेमार संघटणांनी परतून एकठांय जावपाची गरज तांणी उक्तायली. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचो विस्तारीकरण आराखडो रद्द करपा खातीर गोंयच्या हेर नुस्तेमार संघटणांनी, टुरिस्ट टॅक्सी संघटणांनी, पर्यटन विशयक संघटणांनी आमचे हात घटमूट करपा खातीर आमकां तेंको दिवचो अशें आवाहन डिसोझा हांणी केलें.