मुरगांव पालिकेचे चर्चेंत विवीध विशयांचेर चर्चा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: मुरगांव पालिका मंडळाचे बसकेंत सोपो कंत्राटदारा कडली थकबाकी, स्थायी समितीच्या संमती बगर दितात तीं बिलां, मैलो व्हरपी वाहन तशेंच विवीध विशयांचेर चर्चा केली. बसकेक नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत, मुख्याधिकारी जयंत तारी तशेंच हेर नगरसेवक, नगरसेविका, अधिकारी हाजीर आशिल्ले.

मुरगांव पालिकेन सोपो एकठांय करपा खातीर कंत्राट दिल्लें. पूण ताचे कडेन थकबाकी अजून बाकी आशिल्ल्यान हो प्रस्न चर्चे खातीर आयलो. ह्या कंत्राटदारान मुरगांव पालिकेक 20 लाखां परस चड थकबाकी दिवपाची आसा. पूण ही रक्कम फारीक करपाक कंत्राटदारान असमर्थताय उक्तायल्या. पालिकेन सोपोचो दर पांचा वयल्यान पंदरा रुपया चौखण मिटराचेर व्हेल्लो. वाडीव रक्कम खूबशे विक्रेते दिनाशिल्ल्याचें कंत्राटदाराचें म्हणणें आशिल्लें. ताका लागून ह्या प्रकरणांत योग्य तो उपाय काडटले. तेच प्रमाण स्थायी समितीचे बसकेंत मान्यताय मेळ्ळे बगर कांय बिलां फारीक करीत आशिल्ल्या प्रकरणांत आवाज उठयलो.

मुरगांव पालिकेन मैलो व्हरपी वाहन (नायट सॉयल टँकर) हालींच खरेदी केल्लो. पूण तें वाहन व्हड आशिल्ल्यान तें ल्हान अशा भितरल्या रस्त्या वेल्यान वचूंक शकचें ना असो दुबाव उक्तायिलो. ताचे बदला ल्हान वाहन खरेदी केल्लें जाल्यार ताचो वापर सगली कडेन करूंक मेळटलो आशिल्लो असो सूर कांय नगरसेवकांनी लायलो.

पूण व्हड वाहन खरेदी करपा खातीर मान्यताय मेळ्ळे उपरांतूच वाहन खरेदी केल्ल्याचें मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. मुरगांव पालिकेच्या गॅरेज विभागाचो प्रस्नूय चर्चे खातीर आयलो. थंय योग्य ती नदर दवरीत नाशिल्ल्यान कारभारांत आडनदर जायत आशिल्ल्याचें सांगलें. थंयच्या वाहनांची योग्य देखभाल जावपाची गरज उक्तायली.

देव दामोदर ट्रस्टाचे सुवातेंत हॉल उबारपा खातीर मुरगांव पालिकेचो हरकत ना दाखलो मागपा संबंदी पत्र आयिल्लें. पूण ही सुवात महसूल खात्याच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान मुरगांव पालिका हरकत ना दाखलो दिवंक शकना अशें स्पश्ट केलें.