मुख्यमंत्र्यान घेतलो ‘माध्यान्य आहारा’चो आस्वाद

सांखळेच्या प्रॉग्रेस हायस्कुलांत मदले सुटयेंतल्या खाणाचो आस्वाद घेता घेता विद्यार्थ्यां कडेन गजाली मारतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सांखळेच्या प्रॉगेस हायस्कुलांत अचकीत भेट; खाणां संबंदांत विद्यार्थ्यां कडेन वासपूस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचल : साखळे प्रॉग्रेस हायस्कुलांत यत्ता सातवीच्या वर्गांत सकाळीं 10.30 वरांचेर मुख्यमंत्र्यान अचकीत हाजेरी लायली. भुरग्यांक प्रस्न विचारीत मदले सुटयेंतल्या खाणा विशीं तांणी वासपूस केली.

मदली सुटी आशिल्ल्यान भुरगीं तेन्नाच टिफीन खातालीं. मदले सुटयेंतल्या खाणांतले तुमकां कितें खावपाक आवडटा? फळां, तांतयां, भाजी, भाकरी वा आनीक कितें? जेवणाची गुणवत्ता, खाणां विशीं समस्या, तुमकां आनीक कितें बदलिल्लें जाय? अशे प्रस्न मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांक विचारले. तशेंच भुरग्यां वांगडा तांच्या बांकार बसून तांणी उसळूय खाल्ली.

सुरवातेक मातशी आबूज जाल्ल्या भुरग्यांनी उपरांत आमकां फळां, तांतयां, भाजीय चलता अशें उमेदीन सांगलें. भुरग्यां कडेन तांणी गजाली मारल्यो. मुख्यमंत्री स्वता वर्गांत आयले आनी तांणी आमचे वांगडा बांकार बसून उसळ खाल्ली, हांचें भुरग्यांक कवतूक दिसलें.

ह्या वेळार शिक्षिका सुरेखा देसाय, उमेश सरनायक हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांक बरें खाण मेळूंक जाय, तांतूत कसलोच ‘शॉर्टकट’ आसूंक जायना, ही आमची जापसालदारकी, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. भुरग्यांक पोशक अन्न दिवप हो सरकाराचो हेतू. कांय वाठारांतलीं भुरगीं सकाळीं खायनासतना शाळेंत येतात आनी दनपारां उसरां घरा पावतात. तांकां बरें खाण मेळपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें. प्रॉग्रेस विद्यालयाच्या वावराची तांणी तोखणाय केली. भुरग्यांच्या येसा खातीर वेवस्थापन मंडळ, शिक्षक आनी पालकांनी विशेश लक्ष दिल्ल्यान तांणी खोशी उक्तायली.