मुंबय-दिल्ली मदीं चुरशीची मॅच जावये

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे प्रिमियर लिगेची (डब्ल्यूपीएल) फायनल आयज मुंबय इंडियन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडां मदीं जातली.

दोनूय पंगड डब्ल्यूपीएलाच्या पयल्या हंगामाचें वस्तादपण जोडपाक इत्सूक आसतले.

मुंबय इंडियन्साची मुखेली हरमनप्रीत कौर फॉर्मांत ना. पूण, आयज म्हत्वाचे मॅचींत तिका फॉर्मांत येव धांवड्यांचो पावस घालचो पडटलो. लिगेचे सुरवातीक तीन अर्द शेंकडे मारिल्ले. पूण, तिका आपलो हो फॉर्म कायम राखपाक जमूंक ना. युपी वॉरियर्सा आडचे एलिमिनेटर मॅचींत फकत 14 धांवड्यो केल्ल्यो. दुसरे वटेन ते मॅचींत नॅट ब्रंट हिणें मेळिल्ले जीवनदानाचो फायदो घेत नाबाद 72 धांवड्यांची खेळी केल्ली.

मुंबय इंडियन्साक आयड धांवड्यांचो दोंगर उबारपाक जाय जाल्यार हरमनप्री कौराक व्हड खेळी करचीच पडटली. ब्रंटाक लेगीत म्हत्वाचें योगदान दिवचें पडटलें. ऑस्ट्रेलियेची दिग्गज आनी दिल्ली कॅपिटल्साची मुखेली मेग लेनिंग मुंबयच्या मुखेल्याच्या बाबत फॉर्माचो पुर्ण फायदो घेवपाक इत्सूक आसतली.

दिल्ली कॅपिटल्सान ल्हवल्हव लिगेंत लय मेळोवन फायनलींतली सुवात निश्चीत केल्या. तिणें आपले अखेरचे मॅचींत मुंबय इंडियन्साक गुणतकट्यांतले पयले सुवाते वयल्यान सकयल धुकलिल्लो. लेनिंग आनी दक्षीण आफ्रिकेची अश्टतासांची खेळगडी मारिजान कॅप हिणें अजून मेरेन बरें प्रदर्शन केलां. तरी पूण, दोनूय पंगडांतलो एकलोय किताबाचो मुखेल दावेदार ना. ताका लागून आयची मॅच उमळशीक वाडोवपी थारुये.

लीग पांवड्यार दोनूय पंगडांनी एकामेका आड व्हड जैतां जोडल्यात. लीग पांवड्याचेर दोनूय पंगडांचे समान 12 गूण आशिल्ले. पूण, बरे रन रेटीच्या नेटार दिल्ली कॅपिटल्सान पयली सुवात मेळयली आनी थेट फायनलींतली सुवात निश्चीत केली.

मॅच हांगाच्या ब्रेबॉर्न मैदानाचेर जातली. ह्या मैदानाचेर मुंबय इंडियन्सान तीन जैतां जोडल्यात. जाल्यार दिल्ली कॅपिटल्सान दोन जैतां मेळयल्यात. एक मॅचींत हार घेवची पडल्या.

मुंबय इंडियन्सा वतीन ब्रंटान बॅटींग आनी बॉलींग दोनूय विभागांनी बरें प्रदर्शन केलां. तिणें अजून मेरेन 272 धांवड्यो केल्यात आनी 10 विकेटी लेगीत घेतल्यात. मुंबय कडेन हेली मॅथ्यूजाच्या रुपान आनीक एक उपेगी अश्टतासांची खेळगडी आसा. तिणें अजून मेरेन 258 धांवड्यो केल्यात आनी 13 विकेटी घेतल्यात. ह्या दोगां खेरीत यास्तिका भाटियान बॅटिंगेंक आक्रमक रुप आपणायलां.

बॉलिंगेंत मुंबयचे सैका इशाकान 15 विकेटी घेवन आपली निवड योग्य थारायल्या. तिचे खेरीत इसाबेल वोंग (13 विकेटी) आनी अमेलिया केर (12) हांणी लेगीत उपेगी बॉलींग घाल्या.

दिल्लीची मुखेली लेनिंग पयलो डब्ल्यूपीएल किताब जिखपाक इत्सूक आसतली. तिच्याच फुडारपणाखाला ऑस्ट्रेलियेन संवसारीक टी-20 सर्तींत दक्षीण आफ्रिकेक हारोवन पांचवे खेपे किताब आपल्या नांवार केल्लो. डब्ल्यूपीएलांत तिणें अजून मेरेन सगल्यांत चड 310 धांवड्यो केल्यात.

दिल्ली वतीन मारिजान कॅप आनी एलीस कॅप्सी हिणें बरें प्रदर्शन केलां. दिल्लीक किताब जिखपाक जाय जाल्यार भारतीय खेळगडयो जेमिमा रॉड्रिगीश, शेफाली वर्मा, शिखा पांडे आनी राधा यादव हांकां लेगीत बरें प्रदर्शन करचें पडटलें.