मुंबय- गोंय म्हामार्ग ३ दिसां खातीर बंद: पर्यायी मार्गां विशीं म्हायती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुंबय, खबरां संस्था : तुमी मुंबय- गोंय म्हामार्गाचेर प्रवास करतात जाल्यार ही खबर तुमचे खातीर. कारण, बिरेस्तारा सावन सेगीत ३ दीस ४ वरां खातीर तो बंद आसतलो. ११ ते १३ जुलय ह्या काळांत सकाळीं आनी दनपरां म्हामार्गाचेर ब्लॉक आसतलो. कोलाड लागसारच्या पुलाच्या कामा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्यान येरादारी विभागाच्या महासंचालकांनी हे विशीं अधिसुचवणी जारी केली.
अश्या वेळार वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचो वापर करचो अशी सुचवणी महाराष्ट्राच्या महामार्ग येरादारी पुलीस विभागान जारी केल्या. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन आडकून उरिल्लें मुंबई- गोंय महामार्गाचें काम सध्या नेटान सुरू आसा. कोलाडांतले म्हैसदरा न्हंयेचेर नवो पूल बांदतले. तो बांदपा खातीर ५ गर्डर घालतले. ताका लागून ११ ते १३ जुलय ह्या तीन दिसां खातीर हो ब्लॉक आसतलो. सकाळचीं ६ ते ८ आनी दनपरां २ ते ४ अश्या दोन टप्प्यांत ब्लॉक घेतले.
ह्या काळांत म्हामार्गा वेली दोनूय वटेनची सगळी येरादारी बंद दवरतले. मजगतीं प्रवासी वाकण- पाली मार्गान माणगांव वटेन प्रवास करपाक शकतात.

पर्यायी मार्ग

  • वाकण- पाली- भिसेखिंड- रोहा कोलाड रस्त्यान मुंबय- गोंय म्हामार्गार वचपाक मेळटलें.
  • वाकणच्यान म्हामार्गावेली येरादारी पाली, रवळजे, निजामपूर माणगांव आनी उपरांत मुंबय गोंय म्हामार्गा वटेन वतली.
  • खोपोली- पाली- रावलजे- निजामपूर- माणगांव हे रस्तेय येरादारी खातीर उक्ते आसात.