मीराबाई चानूक रुप्या पदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताची स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानूक वर्ल्ड वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिपींत मनगटाचे दुखापतीक लागून भांगरा पदक चुकलें. कोलंबियांत चालू आशिल्ले वर्ल्ड वेटलिफ्टींग चॅम्पियनशिपींत चानूक सर्वोत्कृश्ट प्रदर्शन करपाक जमलें ना. चानू 49 कील वजन गटांत 200 कील वजन उखलून दुसरी सुवात मेळयली.

तिका स्नॅचांत 87 कील आनी क्लीन अॅण्ड जर्कांत 113 कील वजनूच उखलप शक्य जालें. चीनाची जियांग हुइहुआन 206 कील वजन उखलून भांगरा पदक जिखलें. जियांगान स्नॅचांत 83 कील आनी क्लीन अॅण्ड जर्कांत 113 कील वजन उखल्लें. टोकियो ऑलिम्पिकांत भांगरा पदक जिखपी होउ झिहुआन 198 कील वजन उखून कांश्या पदक जिखलें.

राष्ट्रकूल खेळां सर्तींत भांगरा पदक जिखल्या उपरांत चानून पयले खंयचे व्हड सर्तींत वांटो घेतलो. चानूचो स्नॅच सेशन सामको बाबत जालो. तिणें पयल्या यत्नांत 84 कील वजन उखल्लें. दुसऱ्या यत्नांत उखलिल्ल्या 87 कील वजनाक फॉल्ट मानलें. पूण, भारता वतीन आव्हान दिवंक ना. दुसऱ्या यत्नांत 87 कील वजन उखलतना चानूचो हालिल्लो. अशे तरेन तिसऱ्या यत्नांत 90 कील वजनाचे बदला चानून 87 कील वजन उखल्लें.

क्लीन अॅण्ड जर्काच्या पयल्या यत्नांत 111 कील वजन उखल्लें. पूण, हाका लेगीत जर्जांनी योग्य मानूंक ना. हे खेपे भारतान जर्जांच्या निर्णया आड आव्हान दिल्लें. पूण, जर्जांचो निर्णय कायम दवरलो. दुसऱ्या यत्नांत 111 आनी तिसऱ्या यत्नांत 113 कील वजन उखल्लें. स्नॅच प्रकारांत तिका रुप्या पदक फावो जालें, जाल्यार क्लीन अॅण्ड जर्क प्रकारांत भांगरा पदक मेळ्ळें.

वर्ल्ड चॅम्पियनशिपींत दोनूय प्रकारांत वेगळेंवेगळें दिवपा सयत ओव्हरऑल लेगीत दितात. जाल्यार ऑलिम्पिकांत फक्त ओव्हरऑलाचे पदक मेळटात.