मिशन रॅबीज मुक्त गोंय खाला पाळीव सुण्यांक लस दिवप गरजेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-सगल्यांनी मोहिमेचो लाव घेवन पाळीव सुण्यांक लस दिवचीः जिल्होधिकारी

मडगांवः रॅबीज हो जिवाक धोको आशिल्लें दुयेस. रॅबीज जाल्ल्या मनशाक मरण येवपाचो धोको शंबर टक्के आसता. सध्या गोंय राज्य रॅबीज मुक्त करपाचे नदरेन सरकारान मोहीम हातांत घेतल्या. मिशन रॅबीज मोहिम अशीच मुखार चालू उरल्यात गोंय निश्चीत रॅबीज मुक्त जातलें, अशें दक्षीण गोंयचे जिल्होधिकारी अश्वीन चंद्रू हांणी सांगलें. तशेंच सगल्यांनी हे मोहिमेचो लाव घेवन आपल्या पाळीव सुण्यांक लस दिवची अशें आवाहन तांणी केलें.

मिशन रॅबीज खाला दक्षीण गोंयची लसीकरण कार्यावळ शेनवारा सकाळीं मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्ची लागसार सुरू जाली. ह्या वेळार जिल्होधिकारी चंद्रू हांचे वांगडा आमदार विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत, डॉ. मुरुगन अप्पुपिल्लय आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. ह्या संदर्भात आमदार कामत हांणी सांगलें, लसीकरणाची मोहीम जाले उपरांत 2018 पसून राज्यांत रॅबिजाचो एकूय दुयेंती मेळूंक ना. मिशन रेबीज खाला सुण्यांचे वासिनीकरण करून हें दुयेंस नियंत्रणांत हाडलां.

मिशन रॅबीज हो सरकारान चालीक लायलो बरो उपक्रम. सत्तेर आसतना वाठारांतल्या 18 हजार सुण्यांक हे मोहिमेक लागून रॅबिजाचीं इंजेक्शनां दिल्ली. रॅबीज मुक्त जावप म्हणल्यार सगळें साध्य जालां अशें न्हय. रॅबिजांतल्यान सुटका मेळोवपा खातीर शेजारच्या राज्यांनी अशे तरेचीं मिशन रॅबीज मोहीम रावोपाक जाय. नाजाल्यार खंयच्याय सुवातेर सावन परतून सुरू जावंक शकता. मडगांव आनी फातोड्डें वाठारांतल्या सुण्यां खातीर सोनसडो हांगाच्या एनजीओ कडल्यान कार्यावळी सुरू आसात. पालिकेन केल्लो प्रस्ताव जिल्लोधिकारी कडेन प्रलंबीत आसा आनी जिल्होधिकाऱ्यानी बेगोबेग उल्लेख केल्ले संस्थेक सुवात, हेर गरजेचो आदार दिवचो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.