माशेल श्री साईबाबा भक्त मंदिरा वतीन पदयात्रा 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 माशेल- तारीवाडो हांगच्या श्री साईबाबा भक्त मंदिरा वतीन माशेल तें सांगोल्डें श्री राष्ट्रोळी मंदिर पदयात्रा हालींच व्हडा उमेदीन जाली. 64 भाविक भाविक पदयात्रेंत वांटेकार जाल्ले. फातोडेर 5 वरांचेर माशेलच्या सौ आनी श्री विपुल शेट ह्या दांपत्यावतीन बाबाची काकड आरती जाली, उपरांत पदयात्रेक सुरवात जाली. ती कुमारजुवें पुला वयल्यान गवंडाळी फेरयेंतल्यान पोरणे गोंय गणपती घुमटे कडेन आयली तेन्ना पोरण गोंय पंचायतीचो पंच विशाल वळवयकारान साई प्रतिमेची पूजा केली.
पोरण्या गोंयांत अमीत कोल्ड्रिंग हांका पदयात्रा पावले उपरांत अमीत फडते कुटुंबियां वतीन पूजा केली. तांणी पदयात्रीच्या नाश्त्याची वेवस्था केली. उपरांत फोंडवें- रायबंदर हांका निकिता नायक हिणे पूजा केली. पणजे मार्गान ती पर्वरी हांगा पावले उपरांत संजय गडकरी कुटुंबियां वतीन पूजा केली. दनपारां 1 वरांचेर पदयात्रा सांगोल्डें श्री राष्ट्रोळी देवळांत पावली. थंय तिचें धोल- ताशे वाजोवन स्वागत केलें. मंदिर समिती वतीन पुजा केली, मंदिरांत साईचें दर्शन घेतल्या उपरांत साई प्रचारक शाहू महाराज शिंदे हांचे हस्तुकीं पदयात्रींचो शाळ, श्रीफळ आनी फुलांहार भेटोवन भोवमान केलो. उपरांत म्हाप्रसाद जालो.