मालमत्तेच्या वादांतल्यान नेसाय फारपेट

गुळी लागून फुटिल्लो जनेलाचो हारसो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एकल्याक अटक, दोगांचो सोद चालू

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : मालमत्तेच्या वादांतल्यान मारपेट वा खुनाच्यो घडणुको सुरू आसतानाच आतां फारपेट करपाचे प्रकार जावपाक लागल्यात. नेसाय वाठारांत बुधवारा रातीं जाल्ल्या फारपेटाक लागून लोकांमदीं भिरांत निर्माण जाल्या. ह्या फारपेटांत कोणाक काय जावंक नासलें तरी वाठारांत दहशतीचें वातावरण निर्माण जालां. मायणा- कुडतरी पुलिसांनी दुबावीत निलेश वेर्णेकार हाका अटक केल्या. हेर दोगांचो सोद चालू आसा.

बुधवारा रातच्या 11 वरांच्या सुमाराक कॉन्सी फर्नांडास हाच्या घरा मुखार दुबावीत निलेश वेर्णेकार आनी ताच्या दोगा सांगात्यांनी हवेंत फारपेट केलो. तांणी पिस्तुलांतल्यान तीन गुळयो मारल्यो आनी गाडयेंतल्यान पळ काडलो. हाका लागून नेसाय वाठारांत भिरांतीचें वातावरण आसा. मायणा- कुडतरी पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. पुलिसांक घडणूक थळाचेर दोन गुळयो मेळ्ळ्यांत.

नेसाय वाठारांत कॉन्सी फर्नांडीस हाच्या घरा लागसार मेकळे जमनीचेर बांदकाम सुरू आसा. ह्या बांदकामा आड तांणी न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. बांदकाम आनी न्यायालयांतले याचिकेक लागून हो फारपेट केला, असो दुबाव आसा. ह्या दुबावाच्या अनुशंगान पुलिसांचो तपास सुरू आसा.

दुबावीत निलेश वेर्णेकार हाका पुलिसांनी अटक केल्या. अटक करपा पयली पुलिसांनी शस्त्राचो वापर करपी कायद्याखाला गुन्याव नोंद केलो. दुबावीत निलेश वेर्णेकार हाची ब्लॅक टायगर ही सुरक्षा एजन्सी आसा.

जेन्ना फारपेट जालो, तेन्ना कॉन्सी फर्नांडीस घराच आशिल्लो. ताचीं घरचीं लेगीत घरांत आशिल्लीं. पिस्तुलांतल्यान तीन गुळयो मारल्यो, अशें कॉन्सी हांणी पुलिसांक सांगलें. तांणी घरा वटेन फारपेट केलो. तातूंत जनेलाचो हारसो फुटलो, अशेंय तांणी सांगलें.

दुबावीत निलेशाची चवकशी सुरू

पुलिसांनी अटक केल्ल्या निलेशाची चवकशी सुरू केल्या. मुखेल सुत्रधाराक अटक जाल्ल्यान ताचे हेर दोग सांगाती रोखडेच पुलिसांचे तावडेक सांपडटले. निलेश हो सुरक्षा एजन्सी चलयता. हाका लागून ताचे कडेन पिस्तुलाचो परवानो आसा. तशेंच पिस्तुलांतल्यान गुळी मारपाचें गिन्यान ताका आसा. पुलिसांक घडणुक थळाचेर दोन गुळयो मेळ्ळ्यात. तिसरे गुळयेचो सोद सुरू आसा. निलेश वेर्णेकार हाचो त्या बांदकामा कडेन संबंद आसा काय कितें, हाचो सोद सुरू आसा. बांदकामाची कागदपत्रां मेळ्या उपरांत बऱ्योच गजाली स्पश्ट जातल्यो.