मालप्यां -पेडण्यां अपघातांत जखमी जाल्ले चार तरणाटे महाराष्ट्रांतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पेडणें, प्रतिनिधी ः मालप्यां – पेडण्यां राश्ट्रीय म्हामार्गाचेर कामाक लागून खणिल्ले सुवातेर शुक्रारा फांतोडेर सुमार चारा वरांचेर महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली एम. एच २३ एस. 7939 क्रमांकाची गाडी रस्त्याचो अदमास येवंक नशिल्ल्यान सकयल पडली. ह्या अपघातांत चार जाण जखमी जाल्यांत आनी गाडयेचे लुकसाण जाल
माजलगांव बीड हांगां रावपी संकेत चाटे (22), सुधाकर माऊली (19), मनीष यादव (25) आनी अभिषेक राख (20) हे चार जाण जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. हे सुवातेर वाट दाखोवपी कसलेच फलक नाशिल्ल्यान रातच्या वेळार अदीं मदीं अपघात घडटात. भायल्या गाडयो आयल्यो काय रातच्या वेळार भोवतेकांक रस्त्याचो अदमास येना आनी हे अपघात घडटात, अशें थळाव्या वाहनचालकांनी सांगलें.
राष्ट्रीय महामार्ग खातें तशेंच रस्तो बांदकाम खात्यान हांचे कडेन बेगोबेग लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. ह्या जाग्यार जायते अपघात जाल्यात आनी लोकांक मरण आयलां. गाडयांचेंय व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. पूण संबंदीत खात्यान आनी राष्ट्रीय म्हामार्ग खात्यान हे गजाली कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केलां, अशेंय ह्या वाहनचालकांनी सांगलें.